Antidota in België

De meeste intoxicaties worden louter symptomatisch behandeld en uitzonderlijk dient men antidota toe. Sommige antidota worden frekwent gebruikt en zijn overal verkrijgbaar; dit is het geval voor atropine of N-acetylcysteine.

Andere antidota worden slechts in uitzonderlijke gevallen gebruikt en zijn om commerciële redenen niet geregistreerd in België als geneesmiddel. Producten zoals chelatoren van zware metalen of cholinesterase reactivatoren zijn in Frankrijk of in Duitsland geregistreerd en moeten ingevoerd worden, wat bij een acute intoxicatie problemen kan geven van beschikbaarheid.

Aangezien deze specifieke geneesmiddelen in urgentie moeten toegediend worden, houdt het Antigifcentrum een kleine voorraad ter beschikking van het medisch korps en zorgt voor het transport naar het ziekenhuis.

De medewerking van een 20-tal hospitalen verspreid over het ganse land, laat ons toe om de aanvragende ziekenhuisapotheker/arts door te verwijzen naar de dichtstbijzijnde apotheek, die over een bepaald antidoot beschikt.

Praktisch

Het Antigifcentrum levert antidota af, op voorschrift en met artsenverklaring, voor een gehospitaliseerde patiënt in België. Voor een voorbeeld van zo'n artsenverklaring, klik hier. Het Centrum levert voldoende geneesmiddelen af om de behandeling te starten, zodat de hospitaalapotheker de tijd heeft om het geneesmiddel voor de verdere duur van de behandeling te bestellen. (zie: Leveranciers van antidota)

Opmerking: Sommige antidota worden niet terugbetaald door het RIZIV. De patiënt kan een aanvraag doen bij zijn ziekenfonds om in aanmerking te komen voor terugbetaling in het kader van het Solidariteitsfonds.

Het Antigifcentrum heeft volgende antidota in voorraad (juli 2017):

 

 • Akineton®
 • Anticholium Amp®
 • Fomepizole
 • Pralidoximemethylsulfaat (Contrathion®)
 • Metaalchelatoren:
  • Antidotum Thallii Heyl®
  • Calcium Edetate de Sodium®
  • Dimaval®
  • Metalcaptase®
  • Succicaptal®
  • BAL®
 • Viperatab®