Nieuws

Neem benzodiazepines nooit op eigen initiatief. Volg steeds het advies van je huisarts!

Binnen de categorie van de geneesmiddelen maakt medicatie voor het centrale zenuwstelsel meer dan 40% uit van de oproepen naar het Antigifcentrum. Benzodiazepines, gebruikt als slaapmiddel, kalmeermiddel of angstremmer, zijn hierbij het meest betrokken. Ze maken ook deel uit van die oproepen betreffende geneesmiddelen waarvoor het Antigifcentrum het vaakst een controle in het ziekenhuis aanraadt bij overdosering.

Er zijn nieuwe etiketten en nieuwe pictogrammen voor chemische producten, inclusief huishoudproducten.

Er zijn nieuwe etiketten en nieuwe pictogrammen voor chemische producten, inclusief huishoudproducten. De bekende symbolen met oranje achtergrond zijn stelselmatig vervangen door negen pictogrammen, die in heel Europa en een groot aantal landen wereldwijd worden toegepast.

Beperk de consumptie van cafeïne.

Cafeïne is een stimulans van het centrale zenuwstelsel die het hart sneller doet slaan en de bloeddruk verhoogt. Het heeft een mild effect wanneer het wordt geconsumeerd in traditionele dranken zoals koffie of als additief in bepaalde frisdranken, ook al kan de gevoeligheid variëren van persoon tot persoon. Cafeïne wordt echter steeds vaker in bovenmatige hoeveelheden verbruikt, zoals het geval is met energiedranken, wat het risico op cafeïne-intoxicatie verhoogt.

Belgisch Antigifcentrum ontvangt professor Manyele uit Tanzania.

Professor Samwel Manyele, Chief Government Chemist, verbonden aan het Ministerie van Volksgezondheid en Sociaal Welzijn in Tanzania, bracht op 24 januari een bezoek aan het Antigifcentrum. Gezien Tanzania de oprichting van een eigen Antigifcentrum voorbereidt, gaf het Belgisch Antigifcentrum toelichting over de werking van het Antigifcentrum in België. Het werd een erg inspirerende dag.

Wintertips

De wintermaanden hebben hun charme. Het zijn knusse maanden en als er sneeuw valt, levert dit idyllische plaatjes op. En dan zijn er de nieuwjaarsfeesten en -recepties. Vooraleer het gezellig te maken, vragen we je toch eerst even enkele wintertips te lezen.

Het Antigifcentrum wenst je een prettig kerstfeest en een spetterend 2017.

Het Antigifcentrum wenst je een prettig kerstfeest en een spetterend 2017.

Het serotoninesyndroom is een potentieel lethale medicamenteuze nevenwerking.

Het serotoninesyndroom is een potentieel lethale medicamenteuze nevenwerking die het gevolg is van excessieve centrale en perifere serotonineactiviteit. Het komt zowel voor bij therapeutische dosissen als in het geval van een overdosis, maar gewoonlijk is het gevolg van een interactie van meer dan één pro-serotoninerg agens. De meerderheid van de gevallen treden op binnen de 24 uur en de meeste binnen 6 uur na het opstarten, veranderen of toevoegen, of zelfs weglaten van een medicament.

De specifieke maatregelen voor elektronische sigaretten met nicotine zullen van kracht zijn vanaf 17 januari 2017

De specifieke maatregelen voor elektronische sigaretten met nicotine zullen van kracht zijn vanaf 17 januari 2017. Dat zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Ammoniak of NH3 is bij kamertemperatuur een kleurloos, giftig gas met een karakteristieke, sterk prikkelende geur.

Ammoniak of NH3 is bij kamertemperatuur een kleurloos, giftig gas met een karakteristieke, sterk prikkelende geur. Omwille van zijn vetoplossend vermogen wordt het vaak gebruikt in het huishouden en toegevoegd in verschillende concentraties aan een hele resem poetsproducten. Deze producten hebben doorgaans een lage concentratie. Er zijn in de handel ook pure ammoniakoplossingen beschikbaar. Deze oplossingen kunnen in mindere of meerdere mate als bijtend beschouwd worden.

Animatiefilmpje wijst op gevaar CO-vergiftiging

Met de winter voor de deur wil het Antigifcentrum waarschuwen voor het gevaar van CO-vergiftiging. Dit met behulp van een nieuw animatiefilmpje, dat je kan bekijken op ons You Tube-kanaal via deze link

Pagina's