Nieuws

Intraveneuze lipidenemulsie.

Onze artsen hebben twee nieuwe artikels geschreven voor medische professionals en dierenartsen. Het thema is intraveneuze lipidenemulsie.

Binnenhuisgebruik van insecticiden niet altijd zonder risico's

De Hoge Gezondheidsraad komt tot het besluit dat het binnenhuisgebruik van insecticiden niet altijd zonder risico's verloopt, ondanks het bestaan van een strenge regelgeving. Het gebruik van alternatieve middelen wordt aanbevolen, maar deze zijn meestal minder efficiënt en zijn onvoldoende onderzocht.

Het volledige advies:  http://tinyurl.com/HGR-8717-insecticiden

Voorzichtig met strooizout

Strooizout is op zich geen buitengewoon gevaarlijk product. Maar voorzichtigheid is toch geboden, want strooizout kan, bij langdurig huidcontact en bij oogcontact irritatie veroorzaken. Bij inname van strooizout  kunnen symptomen optreden naargelang  de ingenomen hoeveelheid.  Strooizouten die calciumchloride bevatten irriteren meer dan deze op basis van natriumchloride.  De exothermische reactie geldt alleen voor calciumchloride.

2015 was een erg druk jaar voor het Antigifcentrum.

2015 was een erg druk jaar voor het Antigifcentrum. Het Antigifcentrum kreeg 56.163 oproepen. Dat zijn er bijna tweeduizend meer dan in 2014. En dat maakt 2015 tot het jaar met de meeste oproepen in de jongste vijftien jaar. Ook werden er in het 52-jarig bestaan van het Antigifcentrum maar drie keer meer oproepen genoteerd.

Beste wensen

Het Antigifcentrum wenst u een prettig kerstfeest en een spetterend 2016.

Tips voor de kerstvakantie

Aan het begin van de kerstvakantie zetten we enkele veiligheidstips voor de feestdagen en de winter op een rijtje.

  • De kerstdagen komen er aan en ook de kerststerren doen opnieuw hun intrede. De planten kunnen voor irritatie zorgen en houden ook gevaren in voor dieren. Meer info over de kerstster op onze website.

Verjaardagskalender

Heb je al een verjaardagskalender voor 2016? Voor amper 5 euro, plus verzendingskosten, is de unieke verjaardagskalender van het Antigifcentrum van jou. Te bekomen via info@poisoncentre.be of tel. 02 264 96 36. Een preview via deze link.

Het FAGG vraagt de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen

Het FAGG vraagt de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om te voorkomen dat honden in contact komen met intraruminale middelen bestemd voor runderen, en in het bijzonder Kexxtone®.

Eén van de meest bekende signalen van de aanwezigheid van schimmels is het verschijnen van vlekken op de muren.

Schimmels zijn micro-organismen die alomtegenwoordig zijn in de natuur. Ze worden binnengebracht in onze woningen door luchtstromen of door mens en huisdieren.  Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, bijvoorbeeld in aanwezigheid van vocht, kunnen deze schimmels zich ontwikkelen. Hierbij kunnen er sporen en soms zelfs gevaarlijke mycotoxines vrijkomen. Eén van de meest bekende tekenen van de aanwezigheid van schimmels is het verschijnen van vlekken op de muren.

Vergeet het gratis telefoonnummer (070 245 245) van het Antigifcentrum nooit meer

Vergeet het gratis telefoonnummer (070 245 245) van het Antigifcentrum nooit meer, met de koelkastmagneetjes. De magneetjes zijn gratis tot 50 exemplaren. Te bekomen via info@poisoncentre.be of tel. 02 264 96 36.

Pagina's