Nieuws

Voorzichtig met zelf geplukte paddenstoelen

Het Antigifcentrum wordt jaarlijks ongeveer 400 keer gecontacteerd voor paddenstoelen. Meestal gaat het om de accidentele inname van een paddenstoel door een kind jonger dan vier jaar. Dit type ongeval is vaak weinig ernstig, gezien de beperkte inname. Maar een identificatie is soms nodig, om zeker te zijn dat de paddenstoel niet giftig is. De oproepen voor personen die ziek worden na het nuttigen van zelf geplukte paddenstoelen, zijn minder frequent maar potentieel veel ernstiger.

De shiitake kan een eigenaardige huidreactie uitlokken

De shiitake kan een eigenaardige huidreactie uitlokken, vooral als hij rauw of onvoldoende gegaard geconsumeerd wordt: in de uren of dagen na inname ontstaan kleine papeltjes die rode striemen vormen (lineaire urticaria) op de romp, de hals, de armen, de benen en soms in het aangezicht. Dit gaat gepaard met hevige jeuk. Deze letsels genezen spontaan na 3 tot 21 dagen. Zij worden erger bij blootstelling aan de zon. In Japan is dit fenomeen sinds lang gekend.

Al meer dan 50 jaar is het Antigifcentrum actief binnen de medische hulpverlening. Jaarlijks beantwoordt het artsenteam 24u/24 om en bij de 55.000 telefonische oproepen, afkomstig van het publiek en de diverse medische professionelen.

Het Antigifcentrum werft aan een arts voor de permanentie. Klik hier om de jobomschrijving te openen.

Tevreden over artsen Antigifcentrum

Studenten van de Odisee Hogeschool hielden een marktonderzoek naar de werking van het Antigifcentrum.  Er werden over heel het land 407 mensen met een medisch beroep (artsen, apothekers, verpleegkundigen, zorgkundigen) en 476 studenten bevraagd. Er is onder andere gepeild naar hun tevredenheid over het telefonisch contact met de artsen van de permanentie van het Antigifcentrum.

Houder onder druk

Er komen nieuwe etiketten en nieuwe pictogrammen voor chemische producten, dus ook voor huishoudproducten. De bekende symbolen met de oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen, die in heel Europa, en een groot aantal landen wereldwijd, uniform zullen zijn.

Addertjes onder het gras op vakantie

De vakantie staat voor de deur. Voor velen betekent dat valiezen pakken, de auto, trein of vliegtuig in en weg richting enkele dagen of weken kust, Ardennen of buitenland. En dat liefst zonder zorgen. Maar er zitten addertjes onder het gras, soms zelfs letterlijk. Waar moeten we op letten, voor een ontspannende vakantie zonder vervelende verwikkelingen? Meer info via deze link.

https://www.facebook.com/pages/Antigifcentrum-Centre-Antipoisons/885533241507555?ref=hl

Het Antigifcentrum kan niet achterblijven in de wereld van de digitalisering en sociale media. Onze website www.antigifcentrum.be en onze maandelijkse digitale nieuwsbrief tonen dit aan.

Oxiderende producten

Er komen nieuwe etiketten en nieuwe pictogrammen voor chemische producten, dus ook voor huishoudproducten. De bekende symbolen met de oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen, die in heel Europa, en een groot aantal landen wereldwijd, uniform zullen zijn.

Om ongevallen te voorkomen leest u het etiket vóór het gebruik, en volgt u de gebruiksaanwijzing.

Het team van het Antigifcentrum beantwoordt gemiddeld 149 oproepen per dag. Ongeveer één vierde van de oproepen gaat over huishoudelijke en doe-het-zelfproducten. Ongevallen komen zowel bij kinderen als bij volwassenen voor.

De negen nieuwe pictogrammen

Vanaf juni 2015 komen er in heel Europa en in een groot aantal landen over de hele wereld nieuwe etiketten met nieuwe gevaarsymbolen op verschillende chemische producten. De zeven bestaande gevaarsymbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand.

Pagina's