Nieuws

Dieren zijn niet gevrijwaard van vergiftiging

Voor veel Belgen maken honden en katten deel uit van de familie. Nochtans is hun gestel erg verschillend van dat van een mens, wat maakt dat geneesmiddelen en voedsel, bestemd voor de mens, niet altijd geschikt zijn voor dieren.

Pictogrammen beter gekend

De mediacampagne van de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu, ism met het Antigifcentrum, over de nieuwe pictogrammen en etiketten voor huishoudelijke producten, is een succes. Een onderzoek van de FOD wees uit dat 87,2 % van de consumenten “meestal” of “steeds” de veiligheidsvoorschriften op het etiket van de producten leest. Voor de campagne was dat 85,4 %. Vooral de bekendheid van de pictogrammen is aanzienlijk gestegen.

Opgelet voor CO-vergiftiging!

Het wordt frisser en mensen zetten voor het eerst in maanden opnieuw de verwarming aan. Meteen steekt het gevaar voor een CO-vergiftiging de kop op. Controleer dat je verwarmingsinstallatie goed functioneert, je woning voldoende verlucht is en je schoorsteen de verbrandingsgassen zonder belemmering kan laten ontsnappen.

Meer info via deze link.

Rauwe morieljes zijn giftig.

De morielje, zowel de bleke (Morchella esculenta) als de zwarte (Morchella conica), is een eetbare paddenstoel die erg in trek is. Rauwe morieljes zijn giftig. Als men ze eet wanneer ze onvoldoende gekookt zijn of in grote hoeveelheden (enkele honderden grammen), kunnen ze ook neurologische en digestieve symptomen veroorzaken.

Meer info via deze link.

Antigifcentrum werft bibliothecaris aan

Het Antigifcentrum is op zoek naar een bibliothecaris-verantwoordelijke thesaurus.

Ruim 50 jaar is het Antigifcentrum actief binnen de medische sector. In het kader van de dringende hulpverlening beantwoordt een medisch team, 24u/24u, meer dan 50.000 oproepen per jaar, afkomstig uit heel België en het GH Luxemburg. Het Centrum, stichting van Openbaar nut, heeft eveneens een belangrijke sociale opdracht op het gebied van toxicovigilantie en preventie van intoxicaties.

Verkeerd gebruik van deze impregneersprays kan schadelijke gevolgen hebben voor je gezondheid: bij inademen kunnen ze zorgen voor ademhalingsproblemen.

Met het begin van het schooljaar en de naderende herfst worden de waterdichte sprays weer uit de kast gehaald. Maar verkeerd gebruik van deze impregneersprays kan schadelijke gevolgen hebben voor je gezondheid: bij inademen kunnen ze zorgen voor ademhalingsproblemen.

Het Antigifcentrum werft een apotheker aan

Het Antigifcentrum werft een apotheker aan. U bent verantwoordelijk voor de organisatie van de wetenschappelijke documentatie en staat in voor de redactie van toxicologische monografieën ter ondersteuning van de artsenpermanentie. U bent verantwoordelijk voor het beheer van de antidota in het Antigifcentrum en houdt een overzicht bij van de beschikbaarheid van antidota in de Belgische ziekenhuizen.

Voorzichtig met zelf geplukte paddenstoelen

Het Antigifcentrum wordt jaarlijks ongeveer 400 keer gecontacteerd voor paddenstoelen. Meestal gaat het om de accidentele inname van een paddenstoel door een kind jonger dan vier jaar. Dit type ongeval is vaak weinig ernstig, gezien de beperkte inname. Maar een identificatie is soms nodig, om zeker te zijn dat de paddenstoel niet giftig is. De oproepen voor personen die ziek worden na het nuttigen van zelf geplukte paddenstoelen, zijn minder frequent maar potentieel veel ernstiger.

De shiitake kan een eigenaardige huidreactie uitlokken

De shiitake kan een eigenaardige huidreactie uitlokken, vooral als hij rauw of onvoldoende gegaard geconsumeerd wordt: in de uren of dagen na inname ontstaan kleine papeltjes die rode striemen vormen (lineaire urticaria) op de romp, de hals, de armen, de benen en soms in het aangezicht. Dit gaat gepaard met hevige jeuk. Deze letsels genezen spontaan na 3 tot 21 dagen. Zij worden erger bij blootstelling aan de zon. In Japan is dit fenomeen sinds lang gekend.

Al meer dan 50 jaar is het Antigifcentrum actief binnen de medische hulpverlening. Jaarlijks beantwoordt het artsenteam 24u/24 om en bij de 55.000 telefonische oproepen, afkomstig van het publiek en de diverse medische professionelen.

Het Antigifcentrum werft aan een arts voor de permanentie. Klik hier om de jobomschrijving te openen.

Pagina's