Beschermen de huidige COVID-19-vaccins ook tegen de gemuteerde varianten van het virus?

Wetenschappers vermoeden van wel. Virussen muteren voortdurend. Muteren wil zeggen dat het genetische materiaal in het virus verandert. Deze veranderingen hebben niet noodzakelijk een invloed op hoe goed het vaccin tegen het virus werkt. Sommige vaccins blijven vele jaren na hun ontwikkeling werkzaam en bieden langdurige bescherming, andere virusstammen (zoals seizoensgriep) veranderen zo vaak en in die mate dat de samenstelling van een vaccin jaarlijks moet worden bijgewerkt om werkzaam te zijn. Het COVID-19-virus verandert voortdurend (wel trager dan het seizoensgriepvirus). De veranderingen in het COVID-19-virus zullen strikt worden opgevolgd. Indien moest blijken dat het vaccin minder werkzaam is tegen een nieuwe variant dan zullen de vaccins aangepast worden.