Beschermen de huidige COVID-19-vaccins ook tegen de gemuteerde varianten van het virus?

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft het gebruik van aangepaste COVID-19 vaccins (Comirnaty en Spikevax) goedgekeurd. Deze aangepaste vaccins werken zowel tegen de originele variant van COVID-19 als tegen de Omicron-variant en mogen aangeboden worden vanaf de leeftijd van 12 jaar aan mensen die reeds twee of drie (herhaal)vaccins kregen. Het COVID-19-virus verandert voortdurend (wel trager dan het seizoensgriepvirus). Sommige vaccins blijven vele jaren na hun ontwikkeling werkzaam en bieden langdurige bescherming, andere virusstammen (zoals seizoensgriep) veranderen zo vaak en in die mate dat de samenstelling van een vaccin jaarlijks moet worden bijgewerkt om werkzaam te zijn. De veranderingen van de COVID-19-virusstam(men) worden nauwgezet opgevolgd. Indien blijkt dat het huidige COVID-19 vaccin minder werkzaam blijkt tegen een nieuwe variant, dan zullen de vaccins opnieuw aangepast worden.