Hoe worden de veiligheid en werkzaamheid van de COVID-19-vaccins verder opgevolgd?

Een vaccin wordt alleen goedgekeurd als de kwaliteit, de doeltreffendheid én de veiligheid voldoende zijn aangetoond. Daarom zijn de klinische studies zo belangrijk. In de laatste fase worden de COVID-19 vaccins op grote groepen mensen getest, vaak op enkele tienduizenden mensen. Bij het coronavaccin zijn dit er tussen de 20.000 en 60.000 mensen. Dankzij die studies is het mogelijk te zien of én welke mogelijke bijwerkingen er kunnen optreden. De meeste bijwerkingen worden binnen 6 weken na vaccinatie zichtbaar. Die worden dan tijdens de klinische studies opgepikt. De kans op ernstige bijwerkingen nadat het vaccin is goedgekeurd, is dus uiterst klein. Na goedkeuring worden de COVID-19 vaccins zeer goed opgevolgd door onder andere het Europees geneesmiddelen agentschap (EMA) om ook de zeer zeldzame bijwerkingen te kunnen onderzoeken.