Hoe worden de veiligheid en werkzaamheid van de COVID-19-vaccins verder opgevolgd?

Uit de beschikbare studieresultaten blijkt dat gezondheidsproblemen veroorzaakt door het vaccin zelf zeldzaam zijn. Gezondheidsproblemen blijken meestal aan toeval toe te schrijven, d.w.z. volledig los te staan van de vaccinatie. In de zeldzame gevallen waarin een echte bijwerking wordt vermoed, kan van het toedienen van het tweede (herhaal)vaccin worden afgezien.