Hoe zal de COVID-19-vaccinatie boostercampagne verlopen? Wie zijn de prioritaire groepen voor vaccinatie?

De uitrol van het tweede boostervaccinatieprogramma zal ongeveer op dezelfde manier verlopen dan de eerste boostervaccinatiecampagne, maar zal zich voorlopig beperken tot specifieke groepen. Wederom werden deze prioritaire groepen bepaald op basis van wetenschappelijke adviezen en maatschappelijk debat.

De tijd tussen de boosterdosissen wordt het best gerespecteerd: De optimale tijd tussen twee boostervaccinaties is 6 maanden.. Voor een boostervaccinatie wordt momenteel enkel een mRNA COVID-19 vaccin (Pfizer of Moderna) gebruikt.

Een tweede boostervaccin wordt voorlopig enkel aangeraden voor onderstaande groepen:

GROEP 1a: meest kwetsbare populatie (mensen met verhoogd risico op overlijden of ernstige vormen van COVID-19):

 • Personen vanaf 65 jaar
 • Bewoners in woonzorgcentra en collectieve zorginstellingen
 • Personen met verminderde immuniteit als gevolg van een ziekte of behandeling
 • Personen met ten minste één comorbiditeit
 • Kinderen of volwassenen met volgende aandoeningen:
  • Chronische nier- en of leverziekten
  • Hematologische kankers (vb leukemie)
  • Downsyndroom
  • Personen na een transplantatie of personen op de transplantatiewachtlijst
  • Immuun gecompromitteerde patiënten of personen die immuun-onderdrukkende medicatie nemen (waardoor het risico op infectie groter is bij deze personen)
  • Actieve AIDS/HIV
  • Bepaalde zeldzame aandoeningen met speciale aandacht voor aandoeningen met effect hart- en vatenstelsel, ademhalingsstelsel of neurologisch stelsel (zie Orphanet lijst)
  • Zwangere vrouwen, ongeacht het stadium van de zwangerschap (interval voor 2e booster is 3-6 maanden)

GROEP 1b: alle personen actief in de gezondheidszorg:

 • Zorgpersoneel in de eerste lijn en ziekenhuizen
 • Overige personeel van de ziekenhuizen en zorgvoorzieningen
 • Personeel van preventieve gezondheidszorgdiensten
 • Zorgpersoneel te werk gesteld in een praktijk, apotheek, enzovoort

GROEP 1c: Personen in hetzelfde gezin met een risicopatiënt

GROEP 2: Personen tussen 50 en 64 jaar met bepaalde risicofactoren zoals obesitas, roken, overmatig alcoholgebruik

GROEP 3: Rest van de bevolking, personen in goede gezondheid tussen 18 en 64 jaar:

Tot op heden wordt een tweede COVID-19 boostervaccin nog niet aangeraden door de Hoge Gezondheidsraad, maar het wordt wel aangeboden op vrijwillige basis. Dit minstens 6 maanden na laatste boostervaccin. Vaccinatie op basis van leeftijd van de resterende bevolking.