Hoe zal de COVID-19-vaccinatiecampagne verlopen? Wat zijn de prioritaire groepen voor vaccinatie?

Om de uitrol van het vaccinatieprogramma in goede banen te leiden werd door de Belgische overheid een werkgroep ‘operationalisering COVID-19-vaccinatiestrategie’ opgericht. Bij aanvang zullen er onvoldoende vaccins zijn om een ganse bevolking te vaccineren, maar het is wel de bedoeling dat iedereen die zich wil laten vaccineren hiertoe de kans krijgt. Daarom zijn er prioritaire groepen bepaald op basis van wetenschappelijke adviezen en maatschappelijk debat. Deze groepen kunnen nog wijzigen.

GROEP 1a: meest kwetsbaren en meest blootgestelde bevolking:

 • Bewoners en medewerkers in woonzorgcentra en collectieve zorginstellingen
 • Zorgpersoneel in de eerstelijn en ziekenhuizen
 • Overige personeel van de ziekenhuizen en zorgvoorzieningen

GROEP 1b : 65-plussers, risicopatiënten, 45-plussers, zwangere vrouwen en essentiële beroepen

 • 65-plussers (volgorde in aflopende leeftijd)
 • Mensen tussen 45-65 jaar met risicofactoren (suikerziekte, hoge bloeddruk, chronische hart- en vaatziekten, long-, nier- en leveraandoeningen, bloedkankers tot 5 jaar na diagnose/behandeling en alle mensen met een recente kankerdiagnose, morbide overgewicht,…)
 • Mensen tussen 18-64 jaar met hematologische kankers, chronische lever- en nierziekten, immuun gecompromitteerde patiënten, getransplanteerden (of patiënten op de wachtlijst), aids of zeer zeldzame ziekten
 • Alle personen tussen 45 en 65 jaar zonder comorbiditeit(en).
 • Mensen tussen 18-44 jaar met risicofactoren (chronische longziekten, chronische hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, diabetes (1&2), hypertensie, enzovoort)
 • Zwangere vrouwen (ongeacht hun infectierisico, comorbiditeiten of leeftijd)
 • Mensen met ernstige psychische stoornissen, mensen met diepverstandelijke beperkingen en mensen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen (zowel in een gemeenschap als thuis)
 • Alle gemeenschappen (zorg en niet-zorg gerelateerd) en kwetsbare groepen
 • Essentiële beroepen met name mensen die een essentiële sociale/economische functie vervullen (nog te bepalen)

GROEP 2 –Rest van bevolking (voorlopig zonder kinderen <16 jaar)

 • Vaccinatie op basis van leeftijd van de resterende bevolking