Hoe zal de COVID-19-vaccinatiecampagne verlopen? Wat zijn de prioritaire groepen voor vaccinatie?

De uitrol van het boostervaccinatieprogramma zal ongeveer op dezelfde manier verlopen dan de eerste vaccinatiecampagne. Het is de opzet dat iedereen die wil een boostervaccin kan gaan halen. Wederom werden er prioritaire groepen bepaald op basis van wetenschappelijke adviezen en maatschappelijk debat.

De tijd tussen de verschillende dosissen wordt het best gerespecteerd:

 • Pfizer en Moderna: 4 maanden na laatste prik (met Pfizer of Moderna COVID-19 vaccin)
 • AstraZeneca; 4 maanden na laatste prik (met Pfizer of Moderna COVID-19 vaccin)
 • Johnson & Johnson: 2 maanden na laatste prik (met Pfizer of Moderna COVID-19 vaccin)

GROEP 1a: meest kwetsbaren en meest blootgestelde bevolking, mensen gevaccineerd met Johnson en Johnson vaccin:

 • Bewoners en medewerkers in woonzorgcentra en collectieve zorginstellingen
 • Zorgpersoneel in de eerste lijn en ziekenhuizen
 • Overige personeel van de ziekenhuizen en zorgvoorzieningen
 • Mensen die voor hun basisvaccinatie gevaccineerd zijn met het COVID-19 Johnson & Johnson-vaccin. 

GROEP 1b : 65-plussers, risicopatiënten, 45-plussers,…

 • 65-plussers (volgorde in aflopende leeftijd)
 • Mensen tussen 45-65 jaar met risicofactoren (suikerziekte, hoge bloeddruk, chronische hart- en vaatziekten, long-, nier- en leveraandoeningen, bloedkankers tot 5 jaar na diagnose/behandeling en alle mensen met een recente kankerdiagnose, morbide overgewicht,…)
 • Mensen tussen 18-64 jaar met hematologische kankers, chronische lever- en nierziekten, immuun gecompromitteerde patiënten, getransplanteerden (of patiënten op de wachtlijst), aids of zeer zeldzame ziekten
 • Alle personen tussen 45 en 65 jaar zonder comorbiditeit(en).
 • Mensen tussen 18-44 jaar met risicofactoren (chronische longziekten, chronische hart- en vaatziekten, neurologische aandoeningen, diabetes (1&2), hypertensie, enzovoort)
 • Mensen met ernstige psychische stoornissen, mensen met diepverstandelijke beperkingen en mensen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen (zowel in een gemeenschap als thuis)
 • Alle gemeenschappen (zorg en niet-zorg gerelateerd) en kwetsbare groepen

GROEP 2 –Rest van bevolking (vanaf heden wordt een boostervaccin ook aangeboden aan jongeren vanaf 12 jaar (voor vaccinatie van jongeren tem 17 jaar is de geïnformeerde toestemming van de ouders of voogd vereist))

 • Vaccinatie op basis van leeftijd van de resterende bevolking