Ik neem medicatie, kan/mag ik dit combineren met het COVID-19-vaccin?

Ja.

In principe zal de combinatie van een COVID-19 met andere (dagelijks) (in)genomen geneesmiddel geen problemen creëren. Mogelijks kan er bij mensen die immunosuppresiva (medicatie die het afweersysteem onderdrukt) nemen een verminderde werking van een COVID-19-vaccin voorvallen, maar ook hier worden geen problemen verwacht. Indien je vermoedt dat je bijwerkingen ondervindt na het krijgen van een COVID-19-vaccin, kan je dit melden bij het Antigifcentrum op het gratis nummer 070 245 245 of rechtstreeks bij het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) via deze link