Kan een COVID-19-vaccin bijwerkingen veroorzaken? Welke bijwerkingen zijn te verwachten?

Ja.


Net zoals bij andere vaccins, kunnen ook de COVID-19-vaccins lokale en/of algemene bijwerkingen veroorzaken. Deze komen echter niet voor bij iedereen die zich laat vaccineren. Bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn lichte koorts, rillingen, vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn of een reactie op de plaats waar het vaccin werd ingespoten zoals roodheid, pijn, stijfheid of zwelling. Deze symptomen verdwijnen vanzelf na enkele uren tot enkele dagen na vaccinatie en kunnen worden verlicht door het innemen van een pijnstiller of koortswerend middel. In (zeer) zeldzame gevallen kan een ernstige bijwerking (zoals bijvoorbeeld een allergische reactie) optreden.