De tabakswet

In het kader van CO-intoxicatie is deze wet belangrijk omdat de correcte toepassing ervan de intoxicaties in shishabars kan voorkomen. Als de waterpijp wordt gerookt in bar of een café is de tabakswetgeving van toepassing. De naleving ervan wordt opgevolgd door de controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid.

Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook.

De voornaamste punten uit deze wet in het kader van CO-intoxicatie zijn:

  • Rookverbod op gesloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.
  • De mogelijkheid om een rookkamer in te richten. Deze moet afgesloten zijn, mag hoogstens 25% van de totale oppervlakte van de zaak beslaan en moet voorzien zijn van een rookafzuigsysteem. Geen enkele dienst mag hier geleverd worden: drank of voeding mogen niet geserveerd worden, televisie of spelen mogen niet aanwezig zijn.

De FOD Volksgezondheid heeft een interessante brochure uitgewerkt voor (toekomstige) uitbaters van waterpijpbars: http://www.vvsg.be/economie/economie/horeca/rookwetgeving/Documents/Waterpijp_Brochure_NL.pdf