Krijgen kinderen ook een COVID-19-vaccinatie?

Ja.

Het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) en de Belgische overheid hebben toestemming gegeven om het Pfizer COVID-19 vaccin vanaf 5 jaar aan te bieden en het Spikevax COVID-19 vaccin vanaf 6 jaar. Vanaf heden wordt een boostervaccin ook aangeboden aan jongeren vanaf 12 jaar (voor vaccinatie van jongeren tem 17 jaar is de geïnformeerde toestemming van de ouders of voogd vereist).