Het Antigifcentrum kreeg in 2017 57.400 oproepen, een stijging met 3,8% tegenover 2016.

Het Antigifcentrum kreeg in 2017 57.400 oproepen, een stijging met 3,8% tegenover 2016. In deze tijden van internet, sociale media en dokter Google blijft de telefoon hét medium bij uitstek voor snelle hulp bij vergiftiging. Voor informatievragen maakte het publiek ook veel gebruik van onze website en sociale media.

Onze artsen en apothekers, die de oproepen beantwoorden, evalueren het risico op intoxicatie. Ze geven advies omtrent de eerste zorgen en omtrent de noodzaak van een medische interventie of een hospitalisatie. Deze snelle triage door experten wordt sterk gewaardeerd en is wellicht één van de hoofdoorzaken van het stijgend aantal oproepen, met gemiddeld 157 oproepen per dag vorig jaar.

Ondertussen blijven de voornaamste oorzaken van vergiftiging ongeveer dezelfde. Bijna de helft van de oproepen heeft te maken met blootstellingen aan geneesmiddelen: therapeutische vergissingen, foutieve dosering, geneesmiddelen in snoepgrage kinderhandjes en kindermondjes of in het bereik van een huisdier… Een kwart van de oproepen slaat op huishoudproducten, met bleekwater (eau de Javel), ammoniak en ongevallen met was- en vaatwasproducten.

Bijtende producten, in het bijzonder ontstoppers, zijn erg gevaarlijke middelen omdat ze brandwonden veroorzaken. We kregen vorig jaar opnieuw meer dan 1.000 oproepen voor ongevallen met deze producten. De informatie over de risico’s van deze producten lijkt ons ontoereikend: het pictogram “Bijtende/corrosieve producten” is onvoldoende gekend bij het grote publiek. Het pictogram moet de gebruiker van deze producten aanzetten om de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften op het etiket volledig te lezen, om zich optimaal te beschermen. Nog te veel ongevallen worden veroorzaakt door het overgieten van gevaarlijke producten in frisdrank- of waterflessen, door bleekwater te mengen met andere (zuurhoudende) huishoudproducten en door het niet dragen van handschoenen en een bril bij het gebruiken van bijtende producten.

Ook nog meegeven dat kinderen nog steeds evenveel worden getroffen door incidenten met toxische producten en/of geneesmiddelen als volwassenen. Bij volwassenen ligt onvoorzichtigheid of slordigheid (inclusief niet naleven van de veiligheidsvoorschriften) dikwijls aan de basis van vergiftigingen, bij kinderen – vooral kinderen jonger dan vier jaar - een gebrek aan oplettendheid of een te makkelijke bereikbaarheid van producten en geneesmiddelen, die het verkenningsgedrag van kinderen triggeren.

Een snapshot zet de belangrijkste cijfers op een rijtje, via deze link.

Het volledige jaarverslag vind je via deze link.