Eén van Nederlandse collega’s in actie aan de telefonische permanentie.

Een delegatie van het Belgisch Antigifcentrum  en van het ‘Giftinformationszentrum-Nord’ uit Göttingen (Duitsland) heeft een bezoek gebracht aan de Nederlandse collega’s van het ‘Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum’ in Utrecht. Er werd gesproken over de komst van nieuwe soorten illegale drugs en het gebruik van antidota. Ook de categorisatie van producten kwam aan bod. Tijdens het bezoek werden nieuwe contacten gelegd en oude contacten hernieuwd.
Op de foto één van Nederlandse collega’s in actie aan de telefonische permanentie.