Op de foto zie je de delegatie samen met de administratief directeur en de apothekers van het Antigifcentrum.

Het Belgisch Antigifcentrum kreeg bezoek van mevrouw de apotheker Jin Xin, verantwoordelijke voor de veiligheid van cosmetica bij de ‘Shangai Food and Drug Administration, Cosmetics Supervision Division’ samen met Chen Yu-Ting van de Belgisch-Luxemburgse koepelorganisatie ‘Detic’ en Gerald Renner van de Europese koepelorganisatie ‘Cosmetics Europe’. Onderwerp van de meeting was de werking van het Antigifcentrum en de aanpak van cosmetica bij het Belgisch Antigifcentrum. Op de foto zie je de delegatie samen met de administratief directeur en de apothekers van het Antigifcentrum.