Het is niet eenvoudig om een paddenstoel juist te identificeren.

Op een avond heeft je favoriete tante een lekkere everzwijnenragout gemaakt. Voor de saus is ze paddenstoelen gaan plukken. Op je bord liggen een handvol morieljes en een enkele krulzoom. Geen probleem, want heel wat paddenstoelen zijn eetbaar, toch? De zwammen zijn bovendien gekookt, en je tante plukt ze "al jaren". Je begint te eten ...

Niets aan de hand? Fout! Deze theoretische situatie had al snel voor problemen kunnen zorgen. De gewone krulzoom (Paxillus involutus) werd vroeger als eetbaar beschouwd. Sommige mensen ontwikkelen tijdens de maaltijd echter een gevoeligheid voor deze paddenstoel. Er kan na een volgende maaltijd met de gewone krulzoom een ernstige allergische reactie optreden. Het slachtoffer krijgt last van gastro-intestinale stoornissen (braken, diarree …) en kan in shocktoestand geraken. Ook de nieren kunnen worden aangetast. Het koken van de Paxillus heeft hier geen enkel effect op!  Dit overigens in tegenstelling tot de morieljes, daar gebeuren de ongelukken eerder door een onvoldoende kooktijd. In het algemeen zijn paddenstoelen alleen eetbaar als ze voldoende worden gekookt of gebakken. 

Bij het verzamelen, bereiden (en verorberen) van eetbare soorten neem je best de volgende richtlijnen in acht:

  • In Vlaanderen is het verboden paddenstoelen te plukken in overheidsdomeinen (bossen, parken ...)
  • Pluk geen paddenstoelen op industrieterreinen of andere plaatsen waar de bodem mogelijk vervuild is.
  • Pluk enkel jonge paddenstoelen in goede staat. Vermijd verdachte, doorweekte of bevroren exemplaren.
  • Gebruik een luchtdoorlatende mand om paddenstoelen te verzamelen. De houdbaarheid van paddenstoelen is beperkt. Ze zijn sterk onderhevig aan besmetting door bacteriën. Een plastic zak gebruik je beter niet, omdat de geplukte exemplaren er snel in ontbinden en oneetbaar worden. Bewaar ze thuis op een koele en verluchte plaats.
  • Inspecteer de paddenstoelen grondig. Enkele giftige exemplaren in een mand eetbare paddenstoelen kunnen tot een vergiftiging leiden.
  • Reinig paddenstoelen goed alvorens ze te bereiden. Sommige soorten (morielje, shiitake …) zijn enkel eetbaar nadat ze zijn gekookt of gebakken.

Meer richtlijnen en informatie via deze link.

Identificatie is cruciaal 

Het is niet eenvoudig om een paddenstoel juist te identificeren. Dat kan best overgelaten worden aan een expert. "Geen zorgen, ik pluk deze paddenstoelen al jaren", is geen argument … Zelf kan je bijvoorbeeld deelnemen aan activiteiten van mycologische kringen. Tijdens de wandelingen, de tentoonstellingen en de identificatiebijeenkomsten zal je kennis maken met de basisbeginselen van de mycologie. Tracht nooit zomaar paddenstoelen te identificeren op basis van een foto. Naargelang de omstandigheden en de verschillende groeistadia kunnen exemplaren van dezelfde soort uiterlijk sterk verschillen. 

Meer informatie vind je op de paddenstoelenpagina van onze website.