Het Antigifcentrum nam deel aan het 'International Forum on Quality & Safety in Healthcare' in Glasgow. Het Centrum heeft het over de beschikbaarheid van antidota en over opname van geïntoxiceerden in het ziekenhuis.

Bekijk hier de twee posters van het Antigifcentrum.