Neem benzodiazepines nooit op eigen initiatief. Volg steeds het advies van je huisarts!

Binnen de categorie van de geneesmiddelen maakt medicatie voor het centrale zenuwstelsel meer dan 40% uit van de oproepen naar het Antigifcentrum. Benzodiazepines, gebruikt als slaapmiddel, kalmeermiddel of angstremmer, zijn hierbij het meest betrokken. Ze maken ook deel uit van die oproepen betreffende geneesmiddelen waarvoor het Antigifcentrum het vaakst een controle in het ziekenhuis aanraadt bij overdosering.

Meer info via deze link.