Er bestaan twee grote categorieën van toiletreinigers: producten op basis van een zuur en producten “met javel”.

Laat geen toiletreiniger naast de toiletpot staan. Hou dergelijke producten buiten het bereik van kinderen. Ze kunnen erg irriterend zijn.

Er bestaan twee grote categorieën van toiletreinigers: producten op basis van een zuur en producten “met javel”.

  • De samenstelling van toiletreinigers op basis van een zuur verschilt van merk tot merk. Ze bevatten gewoonlijk een zuur en detergenten, ze kunnen meer of wat minder sterk geconcentreerd zijn. Sommige producten hebben vooral een irriterend effect, andere kunnen brandwonden veroorzaken. Ze reageren ook allemaal met javel (of bleekwater). Wanneer beide producten in contact komen treedt er een chemische reactie op: er ontstaat chloorgas. Dit is zeer irriterend voor de luchtwegen.
  • De toiletreinigers “met javel” of “actieve chloor” bevatten een combinatie van detergenten en bleekwater, de precieze samenstelling kan verschillen van merk tot merk. De irriterende werking van het product hangt van de concentratie af. Wanneer een toiletreiniger “met javel” gemengd wordt met een zuur (een ontkalker, azijn, …) kan er chloorgas ontstaan. Het is opnieuw opletten.

Meer weten via deze link.