2015 was een erg druk jaar voor het Antigifcentrum.

2015 was een erg druk jaar voor het Antigifcentrum. Het Antigifcentrum kreeg 56.163 oproepen. Dat zijn er bijna tweeduizend meer dan in 2014. En dat maakt 2015 tot het jaar met de meeste oproepen in de jongste vijftien jaar. Ook werden er in het 52-jarig bestaan van het Antigifcentrum maar drie keer meer oproepen genoteerd.

Dagelijks belden in 2015 gemiddeld 154 mensen het centrum, goed voor een maandelijks gemiddelde van 4.680 oproepen. Uitschieters waren de maanden mei (5.208 oproepen), juli (5.198 oproepen) en juni (5.171 oproepen). Later volgen meer details over de aard van de oproepen, de producten die het meest aan bod komen enz. We wensen de bellers alvast te bedanken voor het vertrouwen. Ondertussen gaat het overigens ook goed met de website van het Antigifcentrum. Er werden records gevestigd met 964.657 gebruikers, 1.083.949 sessies en 1,6 miljoen paginaweergaven in 2015. Blijf onze website zeker bezoeken!