Het aantal ongevallen door CO is in 2016 licht gestegen, het aantal slachtoffers lichtjes gedaald.

Het aantal ongevallen door CO is in 2016 licht gestegen, het aantal slachtoffers lichtjes gedaald. Het aantal overlijdens is in 2016 verhoogd. Dat blijkt uit het jaarrapport CO-intoxicaties 2016 van het Antigifcentrum.

In vergelijking met 2015 ziet men in 2016:

  • Een stijging van 2% van het aantal ongevallen door CO-intoxicatie (van 402 naar 411).
  • Een daling van 2% van het aantal geregistreerde slachtoffers van CO-intoxicatie (van 998 naar 978).
  • Een stijging van 24% van het aantal dodelijke slachtoffers van een CO-intoxicatie (van 17 naar 21).

De kleine stijging van het aantal ongevallen kan een natuurlijke fluctuatie zijn of het gevolg van enkele vorstdagen meer in 2016 dan in 2015. “We stellen vast dat het gemiddeld aantal ongevallen op dagen waarop de gemiddelde temperatuur onder het vriespunt blijft, oploopt tot bijna 4 per dag. In 2016 waren er 7 van die dagen, in 2015 waren er 5 en in 2014 slechts 3. Dat er minder slachtoffers gevallen zijn, heeft vooral te maken met het aantal personen aanwezig op het ogenblik van het ongeval.”

Het aantal dodelijke slachtoffers is gestegen van 17 in 2015 naar 21 in 2016. Ondanks deze stijging blijft de algemene trend de laatste jaren in dalende lijn gaan.

“Het aantal ongevallen veroorzaakt door toestellen voor de productie van warm water is spectaculair gedaald sinds het begin van de registratie in 1995”, luidt het. “Toch zien we de laatste paar jaren een stagnatie van het probleem en zullen er bijkomende inspanningen nodig zijn om de laatste onveilige toestellen uit woningen geweerd te krijgen.”

De laatste drie jaren werd ongeveer een kwart van ongevallen veroorzaakt door een brand. In 2016 was brand de oorzaak voor vijf van de dodelijke slachtoffers. In de loop van de registratieperiode (vanaf 1995) zien wij dat er weinig verandering is in het aantal CO-ongevallen door brand.

Ook het aantal ongevallen door uitlaatgassen blijft ongeveer constant sinds het begin van de registratie in 1995. Het gaat hier zowel om pogingen tot zelfdoding door middel van de uitlaatgassen van een wagen als beroepsintoxicaties door toestellen die functioneren op een verbrandingsmotor. Hierdoor neemt ook hun relatief aandeel toe. Om dit soort ongevallen te vermijden is een taak weggelegd op het vlak van zelfmoordpreventie en veiligheid op de werkvloer. 

“Vorig jaar stelden wij ook nieuwe oorzaken van CO-intoxicatie vast. Zo werden een aantal pogingen tot zelfdoding geregistreerd door het laten branden van een open houtskoolvuurtje in een gesloten ruimte. Ook in 2016 werd deze methode tweemaal toegepast. Het in groep gebruiken van de waterpijp (shisha) was in 2015 een ook nieuwe oorzaak van CO-intoxicatie. In 2016 werden opnieuw twee ongevallen beschreven veroorzaakt door het roken van de waterpijp in groep in een relatief kleine ruimte.”

Je kan het jaarrapport CO-intoxicaties 2016 lezen via deze link.