Opgelet met energiedranken

In de periode 2010-2014 kreeg het Antigifcentrum 37 oproepen binnen over kinderen die blootgesteld waren aan energiedranken.

Het Antigifcentrum ontving in de periode 2010-2014 in totaal 37 oproepen in verband met de blootstelling aan energiedranken bij kinderen. In 12 gevallen vertoonden de kinderen symptomen. In 2014 liep het totale aantal oproepen op tot 12, tegenover 4 in 2013 en 8 in 2012. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Jean-Marc Nollet (Ecolo).

De minister waarschuwt er voor dat bij kinderen de vervanging van cola en andere frisdranken door energiedranken het dagelijks cafeïnegebruik gevoelig kan doen stijgen, hetgeen kan zorgen voor voorbijgaande gedragswijzigingen zoals agitatie, prikkelbaarheid, zenuwachtigheid of angst.

De Hoge Gezondheidsraad beschouwt voor kinderen, pre-adolescenten inbegrepen, een maximale inname van 2,5 mg/kg/dag als een grenswaarde waarboven zich gedragswijzigingen kunnen voordoen. België heeft volgens de minister in het verleden op diverse fora aangedrongen op een geharmoniseerde aanpak binnen de EU.