Er zijn nieuwe etiketten en nieuwe pictogrammen voor chemische producten, inclusief huishoudproducten.

Er zijn nieuwe etiketten en nieuwe pictogrammen voor chemische producten, inclusief huishoudproducten. De bekende symbolen met oranje achtergrond zijn stelselmatig vervangen door negen pictogrammen, die in heel Europa en een groot aantal landen wereldwijd worden toegepast.

Maar je hebt ze misschien nog in huis, de producten met de symbolen op een oranje achtergrond. Vanaf juni dit jaar mogen producenten en invoerders van chemische producten, waaronder huishoudproducten, niet langer producten met deze symbolen verkopen én in de rekken houden. Enkel producten met de nieuwe etiketten mogen vanaf juni nog te koop worden aangeboden.

Wat houden de nieuwe etiketten in?

  • De zeven pictogrammen met oranje achtergrond zijn vervangen door negen pictogrammen met een rode rand en een witte achtergrond. Je kan met de nieuwe pictogrammen kennismaken via deze link.
  • Gevaarlijke producten krijgen het signaalwoord 'Gevaar' mee, minder gevaarlijke producten het signaalwoord 'Waarschuwing'.
  • H-zinnen beschrijven de aard en de ernst van de gevaren (bijvoorbeeld zeer giftig, giftig, schadelijk...) en de omstandigheden waarin gevaren kunnen voorkomen (huidcontact, inademing...).
  • P-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen: hoe een product gebruiken en hoe het risico beperken (bijvoorbeeld dragen van een veiligheidsbril of veiligheidshandschoenen)

Meer info over de etiketten via deze link.