Het Centrum presenteerde vier posters

Het Belgisch Antigifcentrum was aanwezig op het congres van de European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT) in Napels (Italië). Het Centrum presenteerde er vier posters. Je kan de posters bekijken via deze link.