Wil je iets bijleren over gevaarsymbolen en mooie prijzen winnen?

Wil je iets bijleren over gevaarsymbolen en mooie prijzen winnen? Doe dan zeker mee met het nieuwe leerrijke spelletje van de FOD Volksgezondheid, voor alle jongeren tussen 10 en 16 jaar: ‘Reddemoji’. Meespelen kan tot 11 juli, via deze link.

Het herkennen van gevarensymbolen én het opvolgen van de veiligheidsaanbevelingen op het etiket is de beste preventie om ongevallen met chemische huishoudproducten te voorkomen. Jaarlijks gebeuren er ongeveer 10.000 ongevallen met deze producten. Bewaar deze producten ook buiten het bereik van kinderen, hou kinderen uit de buurt als je met deze producten werkt en giet ze nooit over in een water- of frisdrankfles.