Metaalchelatoren

Deze tekst is bedoeld voor professionelen. Het is mogelijk dat je niet alle gebruikte termen begrijpt.

Dimercaprol (B.A.L.®)

Dimercaprol wordt meer en meer vervangen door DMPS en DMSA.

DMSA (SUCCIMER) (Succicaptal®)

DMPS (UNITHIOL) (Dimaval® caps - Dimaval® amp inj)

Het zijn wateroplosbare derivaten van het dimercaprol, die per os kunnen toegediend worden bij lood, anorganische kwik, methylmercuri- en arseenintoxicaties

DMSA:

Voor volwassenen en kinderen geeft men 30 mg/kg/dag gedurende 5 dagen, gevolgd door 20 mg/kg/dag gedurende 14 dagen. De dagdosis voor een volwassene mag niet hoger zijn dan 1,8 g.

DMPS:

Een initiële dosis van 100 - 200 mg per os om de 2 uur de eerste dag, gevolgd door een onderhoudsdosis van 3 x 100 mg/dag.

DMPS amp IV of IM:

1 amp Dimaval (250 mg) elke 3 - 4 uur de 1ste dag.
1 amp Dimaval (250 mg) elke 4 - 6 uur de 2de dag.
1 amp Dimaval (250 mg) elke 6 - 8 uur de 3de dag.
1 amp Dimaval (250 mg) elke 8 - 12 uur de 4de dag.

De daaropvolgende dagen dient men 1 - 3 amp Dimaval toe per dag al naargelang de symptomen of men zet de behandeling verder per os.

CaNa2 EDTA (Calcium Edetate de Sodium®)

Behoort tot de polyaminocarboxylzuurgroep en cheleert meerdere metalen. Het wordt voornamelijk gebruikt bij loodintoxicaties.

CaNa2 EDTA wordt langzaam IV toegediend over 4 - 6 uur, in een dosis van 50 tot 75 mg/kg/dag, verdund in 5 % glucose of fysiologisch serum tot een concentratie van 0.2 - 0.5 %. Het wordt gedurende 5 dagen toegediend en dan stopgezet voor 2 tot 4 dagen teneinde zinkdepletie te voorkomen en een redistributie van lood toe te laten. 
Dikwijls zijn 3 tot 4 behandelingsperioden nodig, om een loodspiegel < 45 µg/100 ml te bekomen.

Loodencephalopathie wordt behandeld met een associatie van dimercaprol en CaNa2 EDTA.

Dimercaprol toediening wordt 4 h later gevolgd door het  CaNa2 EDTA.

d-Penicillamine (Metalcaptase®)

d-Penicillamine cheleert meerdere toxische metalen zoals koper, kwik en
lood. Voor loodintoxicatie wordt wel de voorkeur gegeven aan een meer specifieke chelator zoals Ca Na2EDTA of succimer.

Posologie:

Het kan per os toegediend worden.

 • Volwassenen: 15 - 40 mg/kg/dag tot een max. van 250 tot 500 mg 4 keer daags.

 • Kinderen: 20 - 30 mg/kg/dag.

Deferoxamine (Desferal®)

Deferoxamine wordt aangewend bij acute en chronische ijzerintoxicaties en bij encephalopathie door aluminiumstapeling bij chronische dialysepatiënten.

Deferoxamine heeft een grote affiniteit voor het ferri-ion (Fe³) en bindt het vrij ijzer in plasma, evenals het ijzer gebonden aan hemosiderine en ferritine. Het heeft geen invloed op het ijzer aanwezig in hemoglobine, transferrine of cytochromen.
Het gevormde complex, ferrioxamine wordt in 24 - 48 uur uitgescheiden langs de urine, die roze kan verkleuren, en langs de gal.

Niettegenstaande de fabrikant een intramusculaire toediening voorstelt, is de intraveneuze toediening de meest efficiënte. Men gebruikt een continu infuus van 15 mg/kg/uur. De aanbevolen dosis door de fabrikant bij ijzerintoxicatie is voor een kind 80 mg/kg/dag met een maximum van 6 g/dag. In de praktijk ziet men dat bij zware intoxicaties veel hogere dosissen worden toegediend.

De duur van de behandeling is in functie van de symptomen, wordt bepaald door de metabole acidose, en blijft meestal beperkt tot 24 uur.

Pruisisch blauw - ijzerhexacyanoferraat (Radiogardase®)

Bij een acute thalliumintoxicatie geeft men 3 g langs de sonde (na maagspoeling), daarna geeft men 3 - 20 g/dag verdeeld over meerdere dosissen om de entero-hepatische kringloop te onderbreken.

Men zet de behandeling voort gedurende 10 à 14 dagen, tot de thalliumexcretie in de urine minder dan 0,5 mg/24 uur bedraagt.

Waar kan je het antidotum bestellen?

DIMERCAPROL
B.A.L.®
amp 200 mg/2 ml (doos met 12 amp).

 • Serb Labor. Pharm.40, Avenue George V, 75008 Paris (France), tel. +33 173 03 20 00, fax. +33 146 36 75 47.

Te bestellen via "Centre de Spécialités Pharmaceutiques", tel. +33 (4)73 69 93 04, fax. +33 (4)73 69 89 47. 

 • In geval van nood is dit antidotum ook te bekomen bij het Antigifcentrum, tel. 070 245 245.

Na2-Ca E.D.T.A.
Calcium Edetate de Sodium®
amp 500 mg/10 ml (doos met 10 amp).

 •  Serb Labor. Pharm.40, Avenue George V, 75008 Paris (France), tel. +33 173 03 20 00, fax. +33 146 36 75 47.

Te bestellen via "Centre de Spécialités Pharmaceutiques", tel. +33 (4)73 69 93 04, fax. +33 (4)73 69 89 47.

 • In geval van nood is dit antidotum ook te bekomen bij het Antigifcentrum, tel. 070 245 245.   

PENICILLAMINE 
Metalcaptase®
Tabletten 150 mg (doos met 50 - 100 tabl).
Tabletten 300 mg (doos 50 - 100 tabl).

 • Heyl Chem.-pharm. FabrikGmbh & Co KG, Kurfürstendamm 178-179, 10707 Berlijn (Duitsland), tel: +49 308 16 960, fax: +49 308 169 633.
 • In geval van nood is dit antidotum ook te bekomen bij het Antigifcentrum, tel. 070 245 245.

DEFEROXAMINE 
Desferal® vials IM, IV 500 mg (doos met 10 vials).

 • Novartis Pharma, tel. 02 246 15 15, fax. 02 246 15 00.

PRUISISCH BLAUW
Radiogardase®, gelule 500 mg (doos met 36 gelules).

 • Heyl Chem.-pharm. FabrikGmbh & Co KG, Kurfürstendamm 178-179, 10707 Berlijn (Duitsland), tel: +49 308 16 960, fax: +49 308 169 633.
 • In geval van nood is dit antidotum ook te bekomen bij het Antigifcentrum, tel. 070 245 245.

DMPS (Unithiol)
Dimaval®
amp 250 mg / 5 ml (doos met 1-5 amp) of gelule van 100mg (doos met 3, 9, 20 gelules).

 • Heyl Chem.-pharm. FabrikGmbh & Co KG, Kurfürstendamm 178-179, 10707 Berlijn (Duitsland), tel: +49 308 16 960, fax: +49 308 169 633.
 • In geval van nood is dit antidotum ook te bekomen bij het Antigifcentrum, tel. 070 245 245.

DMSA (Succimer)
Succicaptal®, gelule van 200 mg (doos met 15 gelules).

 • Serb Labor. Pharma, 40, Avenue George V, 75008 Paris (France), tel. +33 173 03 20 00, fax. +33 146 36 75 47.
 • In geval van nood is dit antidotum ook te bekomen bij het Antigifcentrum, tel. 070 245 245.

Referenties

 • Kosnett, Michael J., The role of chelation in the treatment of arsenic and mercury poisoning. Journal of medical toxicology: official journal of the American College of Medical Toxicology 2013/12/01;9(4):347-54. PMID 24178900.

 • García-Valdés, M., Ortega-García, J.A., Menéndez-Naranjo L., de la Rubia Nieto, A., [Use of 2,3-dimercapto-1-propanesulfonic acid in a child with severe mercury-vapour poisoning]. Uso del ácido 2,3-dimercapto-1-propanosulfónico en un niño con intoxicación severa por vapor de mercurio. Farmacia hospitalaria : órgano oficial de expresión científica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 2011/05/01;35(3):158-60. PMID 21454115.

 • Sun, Tong-Wen, Xu, Qing-Yan, Zhang, Xiao-Juan, Wu, Qiong, Liu, Zhang-Suo, Kan, Quan-Cheng, Sun, Cheng-Ye, Wang, Lexin. Management of thallium poisoning in patients with delayed hospital admission. Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.) 2012/01/01;50(1):65-9. PMID 22175787.

 • McKay, Charles A., Role of chelation in the treatment of lead poisoning: discussion of the Treatment of Lead-Exposed Children Trial (TLC). Journal of medical toxicology: official journal of the American College of Medical Toxicology 2013/12/01;9(4):339-43. PMID 24178899.

 • Meggs, W.J., Gerr, F., Aly M.H., Kierena T., Roberts D.L., Shih R., Kim H.C., Hoffman, R., The treatment of lead poisoning from gunshot wounds with succimer (DMSA). Journal Of Toxicology. Clinical Toxicology 1994/02/01; 32(4): 377-85. PMID 8057396.

 • Nelson, Lewis S., Hoffman, Robert S., Lewin, Neal A., Goldfrank, Lewis R., Howland, Mary Ann, Flomenbaum, Neal E. Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 2011/../..;(9).

 • MICROMEDEX(R), Healthcare Series Vol. 159, Truven Health Analytics Inc.