• Geschiedenis van het Belgisch Antigifcentrum
  • CO-intoxicatie voorkomen
  • Huisje, tuintje...gifje?
 
 

Nieuws

 
 

Welke info vragen we als je belt?

Hou de verpakking van het betrokken product bij de hand.

  • Leeftijd van het slachtoffer: gaat het om een kind of een volwassene?
  • Wat is de naam van het product dat de vergiftiging heeft veroorzaakt (verpakking, bijsluiter,... bij de hand houden)?
  • Over welke hoeveelheid van het product gaat het (aantal tabletten, soep- of theelepels,...)?
  • Wat is er precies gebeurd (ongeval, zelfmoordpoging,...)?
  • Stel je ziekteverschijnselen vast, zo ja, welke?
 
 

Actuele risico's

Bleekwater

Mensen denken de werking van bleekwater en andere producten te kunnen versterken door producten samen te voegen, maar eigenlijk maakt men een gevaarlijke chemische cocktail. Zo werkt het zuur van bijvoorbeeld een ontkalker in op het bleekwater, waarbij giftige chloordampen vrijkomen. Het Antigifcentrum krijgt regelmatig oproepen van mensen die ernstige irritatie ondervinden door dampen die vrijkomen, nadat men bleekwater en andere producten heeft gemengd.

Vergiftiging door chocolade bij honden

Het zal vele hondenbaasjes verbazen, maar chocolade aan je hond geven is geen goed idee. Een halve reep chocolade kan al tot een dodelijke vergiftiging leiden bij een hond.
 
 

Preventietip in de kijker

Strooizout wordt gebruikt om straten en trottoirs sneeuw- en ijzelvrij te maken. Het bestaat meestal uit natrium chloride of uit een mengsel van natriumchloride en calciumchloride. Het toevoegen van calcium chloride maakt de werking van het strooizout bij lagere temperatuur werkzaam. Op zich is het geen buitengewoon gevaarlijk product, maar voorzichtigheid is toch geboden. Strooizout kan bij huid- en/of oogcontact irritatie veroorzaken en bij inname van enkele korrels kunnen spijsverteringsstoornissen optreden. Bescherm jezelf met waterdichte handschoenen als je regelmatig zout uitstrooit. Bij kinderen die buiten hebben gespeeld en waarvan de kleren nat zijn geworden door het smeltwater van strooizout, is het nodig de natte kleren zo snel mogelijk uit te trekken, om irritatie te vermijden.

Welkom bij het Belgisch Antigifcentrum

Je vindt op deze website informatie over de belangrijkste onderwerpen waarvoor men het Belgisch Antigifcentrum contacteert. Wij geven ook tips over het veilig gebruik van producten en over hun etikettering.