De Nationale Loterij steunt dankzij haar spelers het Antigifcentrum. Het Antigifcentrum heeft als belangrijkste activiteit het 24 uur per dag, 7 dagen per week, verstrekken van toxicologische informatie aan het publiek, artsen en andere hulpverleners in België. Een ploeg van artsen en apothekers beantwoorden de oproepen en stellen gedetailleerde vragen aan de slachtoffers om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen. Het Antigifcentrum biedt 24/7 telefonisch advies bij vergiftiging op het gratis nummer 070 245 245. 

Bekijk de video via deze link.