De geschiedenis van het Belgisch Antigifcentrum is er één die ooit moest geschreven worden.

De geschiedenis van het Belgisch Antigifcentrum is er één die ooit moest geschreven worden. Het boeiend stukje verleden bewijst immers dat het Antigifcentrum al meer dan vijftig jaar zijn steentje bijdraagt tot het bevorderen van de volksgezondheid.

Op een ogenblik dat onopzettelijke vergiftigingen in het naoorlogse België, en de rest van West-Europa, grote proporties begon aan te nemen, slaagde het Antigifcentrum er in deze bedreiging voor de volksgezondheid te temperen. De Belg werd door het Antigifcentrum preventief gewezen op de gevaren van de vele geneesmiddelen en huishoudproducten die de markt overspoelden. En als er dan toch incidenten plaats hadden, bood het Antigifcentrum snel en adequaat hulp en redde het zelfs af en toe levens.

Geschraagd op wetenschappelijke ernst en als expert op vlak van klinische toxicologie, in eigen land én in Europa, bood het Antigifcentrum ondertussen al hulp aan meer dan twee miljoen ongeruste mensen die een vermoedelijke vergiftiging opliepen.

‘Pillen en producten. De geschiedenis van het Antigifcentrum’ telt 192 bladzijden en is rijk geïllustreerd. Een voorproefje? Bekijk dan zeker de promotievideo via deze link.

‘Pillen en producten. De geschiedenis van het Antigifcentrum’ kan besteld worden door overschrijving van 29 euro (verzendingskosten inbegrepen) op rekeningnummer BE72 5230 8031 0116 van het Belgisch Antigifcentrum, Bruynstraat 1 in 1120 Neder-Over-Heembeek, met vermelding ‘Pillen en producten’. Na betaling wordt het boek meteen opgestuurd.  

Meer informatie op tel. 02 264 96 36 of e-mail info@poisoncentre.be