Prof. Dr. Alain De Wever, sinds 2009 voorzitter van het Antigifcentrum, is op zaterdag 8 mei overleden.

Prof. Dr. Alain De Wever, sinds 2009 voorzitter van het Antigifcentrum, is op zaterdag 8 mei overleden.

Hij was als één van de architecten van ons zorgsysteem erg gerespecteerd en fungeerde als adviseur van meerdere ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Alain De Wever was met hart en ziel verbonden aan de ULB, waarvan hij ook jarenlang aan het hoofd van het universitaire ziekenhuis stond. Nadien werd hij voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmusziekenhuis. Daarnaast was professor De Wever enkele jaren medisch directeur en medisch coördinator aan meerdere Brusselse ziekenhuizen. Voorts zetelde hij een tijdlang in het directiecomité van het Rode Kruis, in verschillende commissies van het RIZIV en het Ministerie van Volksgezondheid.

Professor De Wever was tevens een uitstekend docent die zijn expertise graag deelde en velen wist te inspireren. Hij doceerde aan de ULB onder meer gezondheidseconomie, ziekenhuisorganisatie- en praktijk. Prof. De Wever was een sterk pleitbezorger die ijverde om de positieve aspecten van ons zorgsysteem te behouden, ten dienste van de patiënt.

Alain De Wever had een uitgesproken netwerk, technische bagage en ruime beleidservaring. Met zijn pragmatische, maar op de toekomst gerichte visie was hij een cruciale facilitator en believer van de vernieuwende richting en strategie die het Antigifcentrum uitgaat.

Namens alle collega’s van het Antigifcentrum bieden we de familie van Alain onze oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke periode.