Contact

Alle dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/24), of indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normaal tarief). Vanuit het Groothertogdom Luxemburg kan het centrum bereikt worden via het nummer 8002 5500 (gratis 24/24).

Secretariaat

Antigifcentrum
p/a Militair hospitaal Koningin Astrid
Bruynstraat 1, 1120 Brussel

Tel (+32) 02 264 96 36
Fax (+32) 02 264 96 46

  • Aanvragen van folders, brochures, publicaties (kijk ook bij folders en publicaties voor meer info).
  • Algemene vragen over het Antigifcentrum.
  • Vragen van journalisten, pers,...

E-mail secretariaat

Medische vragen

  • Belangrijk: dit e-mailadres is enkel voor medische vragen die niet dringend zijn.

E-mail medisch team

Koolstofmonoxide (CO)

  • Vragen over CO intoxicaties die niet dringend zijn.

E-mail CO

Aangiften

  • Aangiftes van gevaarlijke preparaten.
  • Vragen over hoe producten aan te geven? (Lees ook de FAQ: hoe aangeven
  • Vragen over wetgeving en aangiften (Lees hier meer over aangiften). 

E-mail aangiftes België

E-mail aangiftes Luxemburg