Contact

Alle dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/7).* 

Indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normaal tarief).

Vanuit het Groothertogdom Luxemburg kan het Centrum bereikt worden via het nummer 8002 5500 (gratis 24/7).

 

Medische vragen

  • OPGELET: Vragen over acute blootstellingen worden via deze weg niet beantwoord. Daarvoor neem je best contact op met ons gratis urgentienummer 070 245 245. Dat is 24 uur op 24 bereikbaar.

E-mail medisch team (vergeet niet je naam en telefoonnummer te vermelden!)


Secretariaat

Antigifcentrum
p/a Militair Hospitaal Koningin Astrid
Bruynstraat 1, 1120 Brussel

Tel (+32) 02 264 96 36
Fax (+32) 02 264 96 46

  • Aanvragen van folders, brochures, publicaties (kijk ook bij folders en publicaties voor meer info).
  • Algemene vragen over het Antigifcentrum.
  • Vragen vanuit de media.

E-mail secretariaat

* Voor doven of personen met (ernstige) gehoorproblemen waarvoor de telefoon niet het gepaste communicatiemiddel is, vormt in geval van nood het contacteren van het Antigifcentrum mogelijk een probleem. Wij raden hen dan ook aan om indien mogelijk een vertrouwenspersoon (partner, naaste, familielid, vriend, …) te laten bellen. Indien er acuut (levens)gevaar dreigt is het aangeraden meteen het nummer 112 te contacteren. De dienst 112 kan als tussenpersoon fungeren en/of op hun beurt het Antigifcentrum voor advies contacteren. Dit geldt eveneens zo voor (huis)artsen die vaak op onze expertise en diensten beroep doen.

In geval van een niet acute vergiftiging en/of informatievraag kan je onze medische permanentie contacteren via mail (medical.team@poisoncentre.be).

Donaties

Wenst u een gift te doen aan het Antigifcentrum? Dat kan! Voor meer informatie contacteer ons via donations@poisoncentre.be

Koolstofmonoxide (CO)

  • Vragen over CO intoxicaties die niet dringend zijn.

E-mail CO

 

Aangiftes

 

  • Aangeven van gevaarlijke mengsels.
  • Vragen over de aangifte van producten (lees ook FAQ: hoe aangeven).
  • Richtlijn in verband met meldingen van gevaarlijke mengsels (meer informatie bij aangiftes).

E-mail aangiftes België

E-mail aangiftes Groothertogdom Luxemburg