Aangifte van pesticiden voor landbouwkundig gebruik

In België is het op de markt brengen van een pesticiden voor landbouwkundig gebruik onderworpen aan de goedkeuring van het Federale Ministerie van Leefmilieu.

Raadpleeg het Koninklijk Besluit van 28 februari 1994, verschenen op 11 mei 1994, betreffende het behoud, het in de handel brengen en het gebruik van pesticiden voor landbouwkundig gebruik (geconsolideerde versie van het Belgisch Staatsblad).

Alle erkenningsaanvragen voor pesticiden voor landbouwkundig gebruik, moeten worden voorgelegd aan het:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

DG Dier, Plant en Voeding

Dienst Pesticiden en Meststoffen

Eurostation - Bloc II - 7de verdieping

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

tel. 02 524 72 58

fax. 02 524 72 99

fytoweb@health.fgov.be

 

De erkenningsaanvraag bevat een afzonderlijk onderdeel, met name de aangifte voor de eerste hulp. Dit onderdeel moet ook bij het FOD worden ingediend. De erkenningscommissie (van het FOD) maakt het onderdeel ter beoordeling over aan het Antigifcentrum. Je mag het onderdeel dus niet rechtstreeks aan het Antigifcentrum overmaken.
Eens het dossier is goedgekeurd en je de erkenningsakte heeft ontvangen, ben je verplicht de volledige samenstelling van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik onmiddellijk mee te delen aan het Antigifcentrum.

Voor meer informatie raadpleeg: www.phytoweb.fgov.be