Aangifte gevaarlijke mengsels

Mengsels die als gevaarlijk zijn geclassificeerd op basis van het reglement (EC) nr. 1272/2008 vanwege de effecten op de gezondheid of vanwege de fysieke gevolgen.

Welke gegevens doorgeven aan het Antigifcentrum?

VIB: het veiligheidsinformatieblad opgesteld volgens artikel 31 en bijlage II van de Europese verordening REACH 1907/2006. Eén enkele taal volstaat (Nederlands, Frans of Engels).

De volledige scheikundige samenstelling van het mengsel
: volledige lijst van bestanddelen (naam, CAS nummer en/of EINECS) met hun concentraties.

Etiket
: een foto van het etiket van het mengsel die het ons mogelijk maakt om samen met de oproeper het betrokken mengsel te identificeren. 

Aangifte in elektronisch formaat

Een aangifte omvat:

 • Een aangifteformulier EDF: een eenvoudige Excel file (verenigbaar met OpenOffice) die je invult en terugstuurt. 

 • Voor elk mengsel meerdere documenten: SDS, samenstelling, etiket. Bij voorkeur doorsturen in pdf.

 • Een bewijs van de betaling van de retributie ontvangen door FOD Volksgezondheid in overeenstemming met artikel 9 van het Koninklijk Besluit van 13 november 2011.
  De retributie is enkel te betalen voor mengsels onderhevig aan de notificatie overeenkomstig artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 21 april 2016 betreffende de kennisgeving van mengsels die als gevaarlijk zijn ingedeeld vanwege hun effecten op de gezondheid of de fysische effecten ervan. De retributie is niet van toepassing op mengsels die op vrijwillige basis worden aangegeven.
  Voor meer informatie betreffende de retributie: https://www.health.belgium.be/nl/aanmelding-bij-het-antigifcentrum.

 

Je kan je aangifte naar ons sturen:

 

 • Per e-mail naar depot@poisoncentre.be: je stuurt een e-mail met in bijlage een elektronische aangifte (Excel file) en de verschillende documenten betreffende je producten. NB: de maximale grootte van een mail met bijlagen is 5 Mb. Indien nodig mag je je aangifte via verschillende mails verzenden. Voor een maximale veiligheid mogen je files op één ZIP file staan met een gecodeerd paswoord. Je moet ons dit paswoord per telefoon meedelen op het nummer +32 2 264 96 36 of per fax +32 2 264 96 46.
 • Per post: je maakt een  CD/DVD of USB met de elektronische aangifte (Excel file) en alle andere files.

  Je CD/DVD of USB moet worden gestuurd naar:


  Antigifcentrum

  p/a Militair hospitaal Koningin Astrid
  Bruynstraat 1, 1120 Brussel