Het Antigifcentrum steunen? Het kan!

(English version, click here(Engelstalige versie, klik hier

Jaarlijks overlijden 1,6 miljoen mensen wereldwijd aan de gevolgen van een vergiftiging. Daarmee is vergiftiging de tweede belangrijkste doodsoorzaak na hart- en vaatziekten.

Het risico op een blootstelling en vergiftiging neemt fors toe door de toenemende beschikbaarheid van- en contact met bv. huishoud-, genees-, bestrijdings-, voedingsmiddelen, planten enzovoort. Elk jaar wordt 2% van alle Belgen geconfronteerd met vergiftiging. Dit betekent 662 ongevallen, 99 ziekenhuisopnames en 1 overlijden door vergiftiging per dag en dit elke dag opnieuw. Het aantal blootstellingen en vergiftigingen is én blijft onaanvaardbaar hoog. Deze cijfers moeten en kunnen absoluut omlaag. We hebben immers de kennis én inzichten voorhanden om ook echt dit te doen.

Dankzij jouw steun kunnen we, als referentie- en expertisecentrum toxicologie, acties opzetten om vergiftigingen te voorkomen en zo onnodig leed te besparen, kosten te vermijden en levens te redden. Gebeurt het toch, dan is een snelle herkenning en juist handelen cruciaal om de kans op een gunstige uitkomst te vergroten.

Help ook jij onze missie mee waar te maken?

Voor verdere vragen kan je ons bereiken via donations@poisoncentre.be

Hoe kan ik het Antigifcentrum steunen?

1. Doe een online donatie

Via deze pagina kan je gemakkelijk online een gift doen. Samen helpen we vergiftigingen de wereld uit!

2. Doe een overschrijving

Wens je een gift te doen via overschrijving? Dat kan op het rekeningnummer BE72 5230 8031 0116 met vermelding ‘Steun Antigifcentrum’.

Giften boven 40€ krijgen fiscaal attest. Laat voldoende gegevens achter of stuur een mail naar donations@poisoncentre.be. met de vermelding van je gift.

3. Steun ons via een inzamelingsactie

Wil je zelf je handen uit de mouwen steken en geld inzamelen voor het Antigifcentrum? Ook dat kan uiteraard! Start een inzamelactie via onze facebookpagina. Een wafelbak, een geldinzameling voor je verjaardag, een dansoptreden. Wees creatief, het is allemaal mogelijk! Stel het bedrag in dat je hoopt te verzamelen en spread the word!