Wetenschappelijke documentatie

De documentatiedienst van het Antigifcentrum richt zich op klinische toxicologie en heeft als belangrijkste doelstelling de medische en wetenschappelijke activiteiten van het Centrum te ondersteunen.

De bibliothecaris-documentalist is verantwoordelijk voor het toezicht en beheer van de documentatie, de indexactie van artikels en het management van de thesaurus.

De documentatiedienst is niet open voor het publiek. De bibliothecaris-documentalist kan je wel helpen in je zoektocht naar:

  • Opstellen van een bibliografie op basis van PubMed en onze eigen catalogus (Het Antigifcentrum kan geen volledige artikels doorsturen).

  • Hulp bij het zoeken naar informatiebronnen.

Als u een verzoek indient, tracht zo specifiek mogelijk te zijn: exacte onderwerpen, datums, mogelijke kernwoorden …

Deze service is voornamelijk bedoeld voor studenten, medische professionals, publieke instellingen …

De service is gratis.

De bibliotheek van het Antigifcentrum geeft NOOIT antwoord op medische vragen.

Voor vragen i.v.m. vergiftigingen kan je terecht op het gratis nummer: 070 245 245

Nuttige links:

Documentaire zoekhulpmiddelen

  • Google Scholar: Zoekmachine van google gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek

  • PubMed: Bibliografische databank van de National Library of Medicine (USA) met meer dan 18 miljoen verwijzingen in de medische sector en de biologie.

Bibliotheken

Toxicologische databank

  • TOXNET: Databank van de National Library of Medicine (USA) met toxicologische informatie.

Andere nuttige sites: