Wetenschappelijke documentatie

De documentatiedienst van het Antigifcentrum richt zich op klinische toxicologie en heeft als belangrijkste doelstelling de medische en wetenschappelijke activiteiten van het Centrum te ondersteunen.

De bibliothecaris-documentalist is verantwoordelijk voor het toezicht en beheer van de documentatie, de indexatie van artikels en het management van de thesaurus.

De documentatiedienst is niet open voor het publiek. De bibliothecaris-documentalist kan je wel helpen in je zoektocht naar:

  • Opstellen van een bibliografie op basis van PubMed en onze eigen catalogus (het Antigifcentrum kan geen volledige artikels doorsturen).

  • Hulp bij het zoeken naar informatiebronnen.

Als je een verzoek indient, tracht dan zo specifiek mogelijk te zijn: exacte onderwerpen, datums, mogelijke kernwoorden …

Deze service is voornamelijk bedoeld voor studenten, medische professionals, publieke instellingen en dergelijke meer.

De service is gratis.

De bibliotheek van het Antigifcentrum geeft NOOIT antwoord op medische vragen.

Voor vragen i.v.m. vergiftigingen kan je terecht op het gratis nummer: 070 245 245.

Nuttige links:

Hieronder vind je een aantal nuttige links in je zoektocht naar informatie en documentatie.

Documentaire zoekhulpmiddelen

  • Google Scholar: zoekmachine die grote hoeveelheden wetenschappelijke literatuur doorzoekt.

  • PubMed: bibliografische databank van de National Library of Medicine (USA) met meer dan 28 miljoen verwijzingen in de medische sector en de biologie.

Bibliotheken

Toxicologische databanken

  • TOXNET: databank van de National Library of Medicine (USA) met toxicologische informatie.

  • GESTIS-Stoffdatenbank: deze databank wordt onderhouden door het Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) en bevat onder meer informatie over het werken met een groot aantal gevaarlijke stoffen.

Andere nuttige sites: