Jaarrapport

 

  • Register der CO-intoxicaties: jaarrapport 2017
    Sinds 1995 maakt het Antigifcentrum een jaarlijks overzicht van de hospitalisatie - en sterftegevallen door CO-vergiftigingen, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.