Toegankelijkheidsverklaring

Het Antigifcentrum streeft ernaar zijn website ‘https://www.antigifcentrum.be maximaal en zonder enige vorm van discriminatie toegankelijk te maken, overeenkomstig de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees parlement en de raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op: ‘https://www.antigifcentrum.be’.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen conform de Europese richtlijn (EU) 2016/2102.

Niet-toegankelijke inhoud

Er kunnen beperkingen zijn voor personen met een visuele beperking. We helpen deze doelgroep graag telefonisch verder op het gratis nummer 070 245 245 en we kijken uit naar oplossingen om de website voor personen met een visuele beperking toegankelijker te maken. 

Voorbereiding

Er werd een externe toegankelijkheidsaudit, inclusief een vereenvoudigde analyse, uitgevoerd door BOSA. Je kan het verslag raadplegen via:

https://scan.accessibility.belgium.be/fr/report/2021/www.centreantipoisons.be

Op basis van dit verslag konden we de belangrijkste tekortkomingen van de website identificeren en implementeerden we de volgende maatregelen om de toegankelijkheid te verhogen:

  • Verbeterde toegang van de website via smartphone;
  • Het toegankelijk(er) maken van navigatie-elementen en breadcrumbs;
  • Het gebruiken van titels/headerelementen in correcte hiërarchische volgorde.

Verder controleerden we de toegankelijkheid van de website voor verschillende soorten kleurenblindheid (protanopla, deutanopla, tritanopla en achromatopsia) via de tool ‘toptal’ (https://www.toptal.com/designers/colorfilter ).

Onevenredige last

Om tegemoet te komen aan de aandachtspunten uit het verslag, doet het Antigifcentrum – binnen zijn mogelijkheden - inspanningen op het gebied van de toegankelijkheid van de website.

Opstellen van de toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 27 september 2021. De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 21 maart 2024.

Feedback en contactgegevens

Bij vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website, kan je contact opnemen via info@poisoncentre.be.

Bij dringende vragen in verband met de toegankelijkheidsverklaring van het Antigifcentrum, kan je contact opnemen met het secretariaat van het Antigifcentrum op tel. 02 264 96 36, dit van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantooruren.

Ook kan u steeds contact opnemen met de federale ombudsman via contact@federaalombudsman.be of de Website Federale Ombudsman