Aangifte van ongewenste effecten (bij het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking)

De spontane meldingen van vermoedelijke ongewenste effecten door mensen werkzaam in de gezondheidssector vormen een belangrijke bron van informatie i.v.m. de veiligheid van geneesmiddelen. 

Het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking (BCGH) van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) stelt de GELE FICHE online ter beschikking van zorgverstrekkers (artsen, apothekers, tandartsen) voor het vertrouwelijk melden van vermoede ongewenste effecten van geneesmiddelen.