Waarom aangeven? Wettelijke verplichtingen

Om dringende oproepen voor blootstelling aan een product snel en efficiënt te beantwoorden, moet het Antigifcentrum beschikken over de juiste samenstelling van alle commerciële producten. Er bestaan wettelijke verplichtingen over de aangifte aan het Antigifcentrum van gevaarlijke preparaten, pesticiden en biociden. Het risico op een ongeval wordt groter naarmate een product vaker wordt gebruikt. Het is dan ook belangrijk om ook de samenstelling van producten die niet onder de strikte wetgeving van gevaarlijke mengsels vallen, ook door te geven aan het Antigifcentrum.

Het Antigifcentrum bewaart de samenstellingen, meegedeeld door de industrie, strikt vertrouwelijk.

Het team waardeert je inspanning en dankt je op voorhand voor een vlotte samenwerking.

Wettelijke verplichtingen:

 • Gevaarlijke mengsels:
  Op grond van artikel 2 van het Koninklijk besluit van 21 april 2016, (geconsolideerde versie door het Belgisch Staatsblad), verschenen in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2016 moet ten laatste 48 uren voor een gevaarlijk mengsel voor de gezondheids of fysische effecten op de markt wordt gebracht, de chemische samenstelling van het gevaarlijk mengsel en alle nodige informatie die het Antigifcentrum voor de uitvoering van de haar opgedragen taken nodig heeft, overgemaakt worden aan het Antigifcentrum. Dit moet gebeuren door de fabrikant of elke andere persoon die een gevaarlijk mengsel op de Belgische markt brengt. De garantie van de vertrouwelijkheid van deze informatie wordt beschreven onderaan in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 21 april 2016.

 • Pesticiden voor landbouwkundig gebruik:
  Het Koninklijk Besluit van 28 februari 1994, verschenen op 11 mei 1994, betreffende het behoud, het in de handel brengen en het gebruik van pesticiden voor landbouwkundig gebruik (geconsolideerde versie van het Belgisch Staatsblad) voorziet het deponeren van de samenstelling van de pesticiden voor landbouwkundig gebruik aan het Antigifcentrum.

 • Biociden:
  Artikel 44 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001, verschenen op 12 oktober 2001 (
  geconsolideerde versie van het Belgisch Staatsblad) voorziet het deponeren van de samenstelling van de biociden aan het Antigifcentrum.

 

Om een cosmetisch product op de markt te brengen, moet de producent het product voorleggen aan de Europese Commissie, langs elektronische weg (via de CPNP). Dit in overeenstemming met de artikelen 13 en 16 van verordening 1223/2009 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 30 november 2009, betreffende cosmetische producten.