Aangifte van CO-intoxicaties

Sinds 1995 registreert het Antigifcentrum vergiftigingen door koolstofmonoxide. Het is hoofdzakelijk dankzij de vrijwillige medewerking van de spoedgevallendiensten en diensten hyperbare geneeskunde van de ziekenhuizen, dat wij de evolutie van de CO-intoxicaties in België kunnen volgen. Wij danken onze collega’s en het personeel van deze diensten dan ook voor de tijd die zij vrijmaken voor deze registratie.

Het formulier en de codex voor registratie van CO-intoxicaties:

Voor niet dringende vragen omtrent CO kan je ook contact opnemen met Jonas Van Baelen van het Antigifcentrum.