Voeding

Vragen aan het Antigifcentrum in verband met vergiftigingen door voeding komen niet zo vaak voor en maken maar een klein percentage uit van de oproepen. 

De meest voorkomende zijn: