Pers

  • Journalisten kunnen terecht bij Patrick De Cock, coördinator Communicatie en Marketing Antigifcentrum, via patrick.de.cock@poisoncentre.be, tel. 02 264 96 47 of GSM 0475 34 42 17.