Nieuws

Het Antigifcentrum nam deel aan het 'International Forum on Quality & Safety in Healthcare' in Glasgow. Het Centrum heeft het over de beschikbaarheid van antidota en over opname van geïntoxiceerden in het ziekenhuis.

Bekijk hier de twee posters van het Antigifcentrum.

Tuinieren zondert zorgen.

Lente: de geneugten van het tuinieren worden opnieuw ontdekt. In alle veiligheid, uiteraard!

Het Antigifcentrum verleent 24/7 toxicologische informatie aan het publiek, artsen en andere hulpverleners in België en het Groothertogdom Luxemburg. Het beheert databanken met betrekking tot giftige stoffen en faciliteert de toegang tot antidota. Het Antigifcentrum verleent zijn medewerking aan diverse wetenschappelijke projecten, ondermeer omtrent toxicovigilantie en farmacovigilantie.

Het Antigifcentrum werft een medisch directeur aan.

Levensreddend reclameblok over vergiftiging.

Rode Kruis-Vlaanderen heeft een aantal afleveringen van het 'Levensreddend reclameblok' gemaakt, dat op TV te zien is tijdens de afleveringen van 'Topdokters' op Vier. Eén van de animatiefilmpjes gaat over vergiftiging. Je kan het zien via deze link.

Na inname van histamine krijg je symptomen vergelijkbaar met een allergie.

Roodheid in het aangezicht en de nek, hoofdpijn, hartkloppingen, misselijkheid, diarree, gevoel van zwakte, huidreactie 20 tot 30 minuten na het eten van vis (voornamelijk bij tonijn in blik). Het lijken symptomen van een allergische reactie, maar dit is zeker niet altijd het geval. Zeker als een volledige familie op hetzelfde ogenblik deze symptomen vertoont, moet men ook rekening houden met een mogelijke histamine-intoxicatie.

Voorzichtig met de e-sigaret

De laatste jaren kent het gebruik van e-sigaretten (elektronische sigaretten) een grote toename. In de meeste centrumsteden zijn wel één of meer vapeshops te vinden. Zonder risico’s zijn deze producten niet, vooral de vullingen met nicotine zijn levensgevaarlijk in kinderhandjes.

Eén van Nederlandse collega’s in actie aan de telefonische permanentie.

Een delegatie van het Belgisch Antigifcentrum  en van het ‘Giftinformationszentrum-Nord’ uit Göttingen (Duitsland) heeft een bezoek gebracht aan de Nederlandse collega’s van het ‘Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum’ in Utrecht. Er werd gesproken over de komst van nieuwe soorten illegale drugs en het gebruik van antidota. Ook de categorisatie van producten kwam aan bod. Tijdens het bezoek werden nieuwe contacten gelegd en oude contacten hernieuwd.

Vaatwastabletten zijn erg irriterend.

Vaatwastabletten en – capsules bevatten geconcentreerde detergenten en zijn erg irriterend. Bij het inslikken veroorzaken ze ernstige irritatie van de slijmvliezen van de mond en kunnen ze leiden tot zwelling van de keelholte en ademhalingsmoeilijkheden. Er bestaat ook risico op brandwonden als er een stukje van de tablet blijft steken in de slokdarm.

Er bestaan twee grote categorieën van toiletreinigers: producten op basis van een zuur en producten “met javel”.

Laat geen toiletreiniger naast de toiletpot staan. Hou dergelijke producten buiten het bereik van kinderen. Ze kunnen erg irriterend zijn.

Er bestaan twee grote categorieën van toiletreinigers: producten op basis van een zuur en producten “met javel”.

Bescherm jezelf met handschoenen en een veiligheidsbril.

Ontvetters bevatten alkalische stoffen: ze werken in op de vetten door de vorming van zepen. Deze producten zijn altijd erg irriterend voor de huid en de ogen. De meest krachtige ontvetters zijn gemaakt op basis van soda of kaliumhydroxide. Op het etiket zijn ze te herkennen aan het gevarensymbool “corrosief” en de vermelding “veroorzaakt brandwonden en ernstige oogletsels”.

Pagina's