Nieuws

Het Antigifcentrum kreeg vorig jaar 787 oproepen voor ongevallen door het mengen van chemische producten en het overgieten in lege (drank)flessen. De campagne ‘Lezen voor gebruik’ van de FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum vraagt aan iedereen om zich bewust te zijn van de risico’s van chemische producten en roept op het etiket te lezen vooraleer een chemisch product te gebruiken. Zo kunnen ongevallen eenvoudig worden vermeden.

Het Antigifcentrum werft een deeltijds junior ICT-medewerker aan.

Om zijn secretariaat en communicatiedienst te versterken, werft het Antigifcentrum een deeltijds tweetalig (NL/FR) polyvalent administrafief medewerker aan. 

Op vraag van de dienst Biociden van de FOD Volksgezondheid heeft het Antigifcentrum een analyse gemaakt van de oproepen van het jaar 2022 met betrekking tot biociden in België. Bij de 3.157 oproepen voor biociden is het merendeel van de blootstelling van mensen toe te schrijven  aan ontsmettingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen.

Het Antigifcentrum kreeg vorig jaar 63.726 oproepen. Dat is het op twee na hoogste aantal oproepen uit zijn zestigjarige geschiedenis. Enkel in het coronajaar 2020 en in het jaar van de dioxine/coca-colacrisis (1999) kreeg het Centrum meer oproepen. Opvallend is wel dat er nog nooit zoveel oproepen binnen kwamen voor blootstellingen (56.262 oproepen) tegenover in verhouding vrij weinig oproepen met vragen om informatie (7.464 oproepen).

Het Belgisch Antigifcentrum groeit en heeft een openstaande betrekking voor een arts en/of apotheker. (deeltijds of voltijds).

In het voorjaar van 2024 reiken het Antigifcentrum, de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en de Académie Royale de Médecine de Belgique de vijfjaarlijkse prijs Dr. Monique Govaerts en Joseph Lepoix uit. De prijs wordt uitgereikt aan een wetenschapper die zich onderscheidt op het gebied van toxicologisch onderzoek en bedraagt 7.500 euro (2.500 euro als persoonlijke beloning en 5.000 euro ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek).

Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele lanceert een nieuwe bewustmakingscampagne rond CO-vergiftiging. Met een campagne op TV, sociale media en in het straatbeeld wil de minister de Vlaming waarschuwen voor de “stille doder”. De focus van de campagne ligt op het herkennen van de symptomen en op het voorkomen van een CO-vergiftiging.

Het Antigifcentrum steunt deze campagne rond 'schoorsteenbranden' van de FOD Binnenlandse Zaken - Civiele Veiligheid.  Want een verstopte schoorsteen zorgt niet alleen voor schouwbranden, maar ook voor CO-gevaar, omdat verbrandingsgassen niet weg kunnen. Met de winter voor de deur reinig je dus best je schoorsteen!
 

Samen helpen we vergiftigingen de wereld uit’: dat is de missie van het Belgisch Antigifcentrum. Uit het jaarverslag van 2022 blijkt dat dit streven nog niet is bereikt, dat het Antigifcentrum nuttig en nodig is en blijft. Het Antigifcentrum kreeg vorig jaar 61.669 oproepen, een stijging met vier procent op vijf jaar tijd en met ruim één procent ten opzichte van 2021. Er werden 53.564 oproepen voor effectieve blootstellingen genoteerd, naast 8.135 oproepen met vragen voor informatie.

Pagina's