Nieuws

Antivries is gevaarlijk voor huisdieren

Ethyleenglycol is een soort alcohol dat vaak verwerkt wordt in ruitenvloeistof en in autoradiatoren. Het is erg giftig voor zowel mens als dier. Honden en katten vergiftigen zichzelf door gemorst antivriesmiddel van de grond te likken, maar ook door er onbewust in te lopen en nadien de poten af te likken. Daarnaast schuilen katten graag onder auto’s, vooral tijdens de wintermaanden, wat het risico op het likken van gemorste of gelekte antivriesmiddel vergroot.

Het Belgisch Antigifcentrum groeit en heeft een openstaande betrekking voor een arts en/of apotheker.

Het Belgisch Antigifcentrum groeit en heeft een openstaande betrekking voor een arts en/of apotheker.

In het kader van een grootschalig onderzoek voert Hana Vankelst, onderzoeker aan de Universiteit Gent, in samenwerking met het Antigifcentrum een kennis- en perceptieonderzoek rond koolstofmonoxide of CO. CO-vergiftiging is de belangrijkste doodsoorzaak van (onopzettelijke) vergiftiging in België.

De Nationale Loterij steunt dankzij haar spelers het Antigifcentrum. Het Antigifcentrum heeft als belangrijkste activiteit het 24 uur per dag, 7 dagen per week, verstrekken van toxicologische informatie aan het publiek, artsen en andere hulpverleners in België. Een ploeg van artsen en apothekers beantwoorden de oproepen en stellen gedetailleerde vragen aan de slachtoffers om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen.

 Iedereen moet het noodnummer kennen, want je kan er levens mee redden,

Eind oktober waren er al 60 CO-doden geteld in België. Dat zijn er dubbel zoveel dan de voorbije jaren. ‘Tegelijk bellen steeds meer mensen naar het Antigifcentrum. Dat is nodig. Iedereen moet het noodnummer kennen, want je kan er levens mee redden", zegt minister van Telecommunicatie en vicepremier Petra De Sutter. Ze bezocht het Antigifcentrum en prijsde er "de meest toegankelijke dienstverlening in Europa".  

Een fragment uit de brochure 'Lezen voor gebruik'.

Het Antigifcentrum noteerde vorig jaar ruim 12.000 ongevallen met chemische producten. Dat zijn er meer dan 30 per dag. Bij 6.000 van die incidenten waren jonge kinderen betrokken. De FOD Volksgezondheid ontwikkelde daarom in samenwerking met Uitgeverij Averbode en het Antigifcentrum lespakketten voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs.

Het Belgisch Antigifcentrum groeit en heeft een openstaande betrekking voor een arts en/of apotheker.

Het Belgisch Antigifcentrum groeit en heeft een openstaande betrekking voor een arts en/of apotheker. Klik hier voor meer informatie. 

Ken jij het Antigifcentrum al? Heb jij het Antigifcentrum ooit al eens gebeld? Sla het nummer van het Antigifcentrum (070 245 245, gratis oproep, 24/7) meteen op in je mobiele telefoon, zodat je het steeds in buurt hebt! Want een vergiftiging gebeurt sneller dan je denkt.

Bekijk de video via deze link.

Op initiatief van het Antigifcentrum slaan elf partnerorganisaties de handen in elkaar voor een grootschalige campagne met één gemeenschappelijk doel, CO-vergiftiging voorkomen. De actie mag op de steun rekenen van federaal Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Dat de campagne er nu komt, is geen toeval. Nu de temperaturen stilaan dalen gaat de verwarming opnieuw aan. Het Antigifcentrum maakt zich dan ook grote zorgen. Prof. dr. Dominique Vandijck (adj.

 Herfstvaccinatie tegen coronavirus van start

Op 12 september start in Vlaanderen een nieuwe vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Iedereen ouder dan 18 jaar krijgt een uitnodiging in de bus voor het nieuwe vaccin. In Brussel en Wallonië krijgen alleen 50-plussers een uitnodiging in de bus, maar ook mensen jonger dan 50 jaar kunnen zich aanmelden voor een vaccinatie. Onder meer 65-plussers, mensen met een verminderd afweersysteem en zorgpersoneel komen als eerste aan bod.

Pagina's