Nieuws

Het Belgisch Antigifcentrum groeit en heeft een openstaande betrekking voor een arts en/of apotheker. (deeltijds of voltijds).

In het voorjaar van 2024 reiken het Antigifcentrum, de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en de Académie Royale de Médecine de Belgique de vijfjaarlijkse prijs Dr. Monique Govaerts en Joseph Lepoix uit. De prijs wordt uitgereikt aan een wetenschapper die zich onderscheidt op het gebied van toxicologisch onderzoek en bedraagt 7.500 euro (2.500 euro als persoonlijke beloning en 5.000 euro ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek).

Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele lanceert een nieuwe bewustmakingscampagne rond CO-vergiftiging. Met een campagne op TV, sociale media en in het straatbeeld wil de minister de Vlaming waarschuwen voor de “stille doder”. De focus van de campagne ligt op het herkennen van de symptomen en op het voorkomen van een CO-vergiftiging.

Het Antigifcentrum steunt deze campagne rond 'schoorsteenbranden' van de FOD Binnenlandse Zaken - Civiele Veiligheid.  Want een verstopte schoorsteen zorgt niet alleen voor schouwbranden, maar ook voor CO-gevaar, omdat verbrandingsgassen niet weg kunnen. Met de winter voor de deur reinig je dus best je schoorsteen!
 

Samen helpen we vergiftigingen de wereld uit’: dat is de missie van het Belgisch Antigifcentrum. Uit het jaarverslag van 2022 blijkt dat dit streven nog niet is bereikt, dat het Antigifcentrum nuttig en nodig is en blijft. Het Antigifcentrum kreeg vorig jaar 61.669 oproepen, een stijging met vier procent op vijf jaar tijd en met ruim één procent ten opzichte van 2021. Er werden 53.564 oproepen voor effectieve blootstellingen genoteerd, naast 8.135 oproepen met vragen voor informatie.

Bij een wespen- of bijensteek kunnen zich drie soorten reacties voordoen: een lokale reactie, een toxische reactie die afhangt van het aantal steken en een allergische reactie die kan uitgelokt worden door één enkele steek. De lokale reactie komt het vaakst voor. De tussenkomst van een arts is hier zelden noodzakelijk. De toxische reactie en de allergische reactie vormen een medische urgentie, waarvoor meestal een opname in het ziekenhuis vereist is.

De zomer brengt naast de zon soms ook minder graag geziene gasten met zich mee, insecten. Onze inheemse soorten vliegen, mieren en muggen zijn doorgaans weinig schadelijk, maar ze worden als flink storend ervaren. Hoe kan je deze insecten veilig bestrijden?  Insecticiden voor het grote publiek bevatten veelal een variëteit aan zogenaamde pyrethroïden (bv. permethrine, prallethrine, extract van Chrysanthemum cinerariaefolium, enz.).

Een vakantie, in binnen- of buitenland, geniet er in alle veiligheid van! Nu al een prettige, deugddoende vakantie gewenst. Enkele tips voor een vakantie zonder zorgen.

  • De dieren en insecten in onze streken zijn niet erg gevaarlijk, maar ze kunnen een vakantie wel vergallen.

Het Belgisch Antigifcentrum groeit en heeft een openstaande betrekking voor een arts en/of apotheker.

Het Belgisch Antigifcentrum groeit en heeft een openstaande betrekking voor een arts en/of apotheker. (deeltijds of voltijds).

In het kader van een grootschalig onderzoek voert Hana Vankelst, onderzoeker aan de Universiteit Gent, in samenwerking met het Antigifcentrum een kennis- en perceptieonderzoek rond koolstofmonoxide of CO. CO-vergiftiging is de belangrijkste doodsoorzaak van (onopzettelijke) vergiftiging in België.

Pagina's