Koolstofmonoxide (CO)

Eén van de opdrachten van het Antigifcentrum is het opvolgen van de CO-intoxicaties in België. Het is tevens de bedoeling van dit project om zoveel mogelijk mensen op de gevaren van CO te wijzen en zo vergiftiging te helpen voorkomen. CO-vergiftiging is de belangrijkste vorm van dodelijke intoxicatie in België.

  • CO-vergiftiging
    Algemene informatie over CO-vergiftiging: hoe symptomen herkennen, wat te doen bij een intoxicatie en hoe kan men een CO-vergiftiging voorkomen? 

  • CO in detail
    Hier gaan we dieper in op het onderwerp van CO-intoxicatie, vanuit wetenschappelijk oogpunt. Waar komt CO vandaan, wat doet het in het lichaam? Wat is een gevaarlijk carboxyhemoglobine gehalte in het bloed? 

  • CO-vergiftiging voorkomen
    Beter voorkomen dan genezen! Via een virtuele tocht doorheen het huis, gaan we kamer per kamer de gevaren na en geven preventietips waar nodig. Ook bespreken we warmtetoestellen die een risico vormen en zetten de puntjes op de i over CO-detectoren.