Bedrijven

Aanmeldingen die bedrijven zouden doen via het ECHA-portaal conform met bijlage VIII van het CLP-reglement (EU) 2017/542  kunnen zeker tot het tweede kwartaal van 2020 NIET ingelezen en verwerkt worden door het Belgisch Antigifcentrum. Belangrijke informatie zou dan ook NIET terecht komen in de databank van het Belgisch Antigifcentrum via dit portaal.

Gelieve dan ook tot nader bericht aanmeldingen voor België en Luxemburg te doen via het huidige systeem (werkblad en e-mail).

Gelieve er rekening mee te houden dat de aangiftes tot 31/12/2019, gedaan volgens de huidige wetgeving, geldig blijven tot 1 januari 2025.

Voor meer informatie kan je de website van het ECHA bezoeken, via deze link