Internationaal forum over kwaliteit en patiëntveiligheid mei 2018

Internationaal forum over kwaliteit en patiëntveiligheid

2 tot 4 mei in Amsterdam (Nederland)

De poster van het Belgisch Antigifcentrum op het forum:

Assessment of the Belgian Poison Centre an its impact on healthcare expenses