Hoe werkzaam zijn de COVID-19-vaccins? Hoelang beschermen ze tegen een COVID-19-infectie?

De werkzaamheid van bestaande vaccins tegen andere ziektes is niet altijd bij iedereen dezelfde. Studies tonen aan dat de doeltreffendheid van het beschikbare COVID-19-vaccin van AstraZeneca ongeveer 79,0% en van Johnson & Johnson ongeveer 66,3% bedraagt. Eerdere studies tonen aan dat de doeltreffendheid van een aantal mRNA COVID-19-vaccins (Pfizer en Moderna) tussen de 90% en 95% bedraagt. Een werkzaamheid van bijvoorbeeld 90% wil zeggen dat wanneer er 100 mensen gevaccineerd worden, er 90 effectief beschermd zijn tegen het virus. Zelfs wanneer het vaccin geen 100% bescherming biedt en de gevaccineerde persoon toch ziek wordt, dan zijn de symptomen meestal minder ernstig en het ziekteverloop korter. Wanneer een voldoende aantal mensen zich laten vaccineren, verhoogt de bescherming omdat het virus zich op die manier moeilijker kan verspreiden onder de ganse bevolking en zo de kans voor niet-gevaccineerden om besmet te raken kleiner wordt.

Het is echter nog te vroeg om te weten hoe lang COVID-19-vaccins bescherming bieden. Aanvullend onderzoek is nodig om deze vraag te beantwoorden. De opvolgstudies bij reeds gevaccineerde mensen zullen ons hier snel meer duidelijkheid over geven.