Hoe werkzaam zijn de COVID-19-vaccins? Hoelang beschermen ze tegen een COVID-19-infectie?

De werkzaamheid van bestaande vaccins tegen andere ziektes is niet altijd bij iedereen dezelfde. Studies tonen aan dat de doeltreffendheid van het beschikbare COVID-19-vaccin van AstraZeneca ongeveer 79,0% (na 2 dosissen) en van Johnson & Johnson ongeveer 66,3% (na 1 dosis) bedraagt. Eerdere studies tonen aan dat de doeltreffendheid van een aantal mRNA COVID-19-vaccins (Pfizer en Moderna) tussen de 90% en 95% bedraagt (na 2 dosissen). Een werkzaamheid van bijvoorbeeld 90% wil zeggen dat wanneer er 100 mensen gevaccineerd worden, er 90 effectief beschermd zijn tegen het virus. Zelfs wanneer het vaccin geen 100% bescherming biedt en de gevaccineerde persoon toch ziek wordt, dan zijn de symptomen meestal minder ernstig en het ziekteverloop korter.

We weten nog steeds niet precies hoe lang de bescherming van COVID-19-vaccins duurt, maar uit de huidige gegevens blijkt dat de meeste mensen ten minste 6 maanden lang een hoge bescherming hebben tegen ernstige ziekte en overlijden. De immuniteit kan sneller afnemen bij mensen die ouder zijn of die onderliggende medische aandoeningen hebben, of die in hoge mate aan het virus zijn blootgesteld. Om uzelf te beschermen, laat u vaccineren EN blijf de andere beschermende maatregelen tegen COVID-19 naleven. Omdat onderzoek aantoont dat de bescherming 6 maanden na oorspronkelijke vaccinatie vermindert, raadt de Hoge Gezondheidsraad aan iedereen ouder dan 18 jaar een boostervaccin te geven. Vanaf heden wordt een boostervaccin ook aangeboden aan jongeren vanaf 12 jaar (voor vaccinatie van jongeren tem 17 jaar is de geïnformeerde toestemming van de ouders of voogd vereist).

 

Doorgaans worden volgende periodes tussen de laatste vaccinatie en de booster dosis aanbevolen:

  • Pfizer en Moderna: 4 maanden na laatste prik (met Pfizer of Moderna covid-19 vaccin)
  • AstraZeneca; 4 maanden na laatste prik (met Pfizer of Moderna covid-19 vaccin)
  • Johnson & Johnson: 2 maanden na laatste prik (met Pfizer of Moderna COVID19 vaccin)

In België wordt enkel het Pfizer of Moderna COVID-19 vaccin gebruikt als boostervaccin. De verschillende COVID-19 vaccins mogen onderling gecombineerd worden.