Mogen mensen met een allergie gevaccineerd worden?

Sinds de start van de vaccinaties zijn enkele gevallen van allergische reacties gerapporteerd. De kans is echter zeer klein (12/1.000.000), maar het is belangrijk om (eventueel) aanwezige allergieën te bespreken met de vaccinatie-verantwoordelijke. Indien men (1) allergisch is aan één van de bestanddelen van een COVID-19-vaccin, (2) een eerdere allergische reactie heeft gehad na het toedienen van de eerste dosis van een COVID-19-vaccin of (3) een onmiddellijke allergische reactie heeft gehad op een polysorbaat1 of polyethyleenglycol (PEG) is vaccinatie afgeraden. Deze mensen overleggen het best met een immunoloog.

De covid-19 vaccins zijn zo ontworpen dat ze zeer weinig bestanddelen bevatten die een allergische reactie kunnen uitlokken. Bijgevolg kunnen mensen met bijvoorbeeld een kippenei-allergie en penicilline-allergie ook gevaccineerd worden. Gevaccineerde personen blijven tussen de 15 minuten en 30 minuten na vaccinatie onder toezicht van een zorgverlener die (eventuele) ernstige allergische reacties snel kan herkennen en behandelen.

1Een polysorbaat is een hulpstof die gebruikt wordt in geneesmiddelen, cosmetica, vaccins en voedingsmiddelen.