Jaarverslag Antigifcentrum 2016

Het Antigifcentrum kreeg in 2016 55.254 oproepen, een daling met 1,7% tegenover 2015. De lichte daling van het aantal oproepen ten opzichte van vorig jaar heeft eerder te maken met een normale fluctuatie dan met een tendens die kan worden vastgesteld. De daling in de cijfers betreft bovendien de oproepen met vragen om informatie, terwijl de oproepen voor reële blootstellingen lichtjes stegen. Het hoge gebruik van onze sociale media wijst op een generatie die naast de telefoon – hoewel hét medium bij uitstek bij een urgent toxicologisch probleem – ook veelvuldig gebruik maakt van onze website en sociale media.

Een snapshot zet de belangrijkste cijfers op een rijtje, via deze link

Het volledige jaarverslag vind je via deze link