De negen nieuwe pictogrammen

Vanaf juni 2015 komen er in heel Europa en in een groot aantal landen over de hele wereld nieuwe etiketten met nieuwe gevaarsymbolen op verschillende chemische producten. De zeven bestaande gevaarsymbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand. Om deze nieuwe symbolen bekend te maken, lanceert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de campagne ‘Symbolen herkennen kan levens redden’ in samenwerking met het Antigifcentrum en Essenscia.

Jaarlijks gebeuren er in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten zoals (vaat)was- en schoonmaakmiddelen, javel, ontstoppers, verven en doe-het-zelfproducten. Bij de helft ervan zijn kleine kinderen betrokken. Zo kreeg het Antigifcentrum in 2014 in totaal 11.538 oproepen in verband met huishoudproducten, waarvan 5.262 voor kinderen. De grootste groep binnen de kinderen zijn tussen 1 en 4 jaar oud, een leeftijd waarop kinderen hun omgeving verkennen. De etiketten op de verpakking goed lezen en de veiligheidsaanbevelingen opvolgen is de beste preventie voor zulke ongevallen.

De zeven bestaande gevaarsymbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand. De pictogrammen symboliseren gevaren voor de gezondheid, fysische gevaren - ontplofbaarheid of brandbaarheid - en gevaren voor het milieu.

Op de nieuwe etiketten zullen ook nieuwe gevarenpictogrammen, gevaaraanduidingen, voorzorgsmaatregelen en signaalwoorden staan die meer informatie geven over hoe gevaarlijke producten veilig te gebruiken zonder schade toe te brengen aan uw gezondheid of het milieu.

De nieuwe etiketten komen er als gevolg van de Europese wetgeving over het indelen, etiketteren en verpakken van gevaarlijke chemische stoffen en mengsels. Deze zogenaamde “CLP”( Classification, Labelling and Packaging )- verordening is gebaseerd op het wereldwijde Global Harmonized System (GHS) van de Verenigde Naties.

Marie-Christine Marghem, die als minister van Leefmilieu bevoegd is voor de etikettering van chemischestoffen, is tevreden met de invoering van het nieuwe systeem. “De uniforme indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels zal bijdragen tot een betere bescherming van werknemers, consumenten en van het milieu. Bovendien zal een geharmoniseerd systeem het transport en de handel binnen Europa en op termijn ook wereldwijd vergemakkelijken.”

De CLP-wetgeving wordt ingevoerd in fases; voor enkelvoudige stoffen (zoals javel, white spirit en aceton) waren de fabrikanten al verplicht om nieuwe etiketten aan te brengen vanaf 1 december 2010. Voor chemische producten - die uit meerdere stoffen bestaan- zoals wasmiddelen en verven, geldt de verplichting dus vanaf 1 juni 2015. Bedrijven hebben een overgangsperiode gekregen tot 1 juni 2017.

“Tegen dan moeten al de producten voorzien van het nieuwe etiket. Consumenten kunnen daardoor gedurende een periode nog de oude en nieuwe etiketten naast elkaar tegenkomen in de winkel”, verduidelijkt minister Marghem.

Om de etiketten en de symbolen bekend te maken en het aantal ongevallen met chemische huishoudproducten te doen dalen, start de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu met de campagne ‘Symbolen herkennen kan levens redden’. Op de website www.gevaarsymbolen.be staat een overzicht met de nieuwe symbolen en hun betekenis, alsook praktische tips om ongevallen met chemische producten te voorkomen. Brochures met een overzicht van de nieuwe pictogrammen kunnen via de campagnesite besteld worden.

Essenscia, de federatie van de chemie en Life Sciences, werkt nauw samen met het Antigifcentrum – onder meer door de elektronische melding van de samenstelling van chemische producten – en ondersteunt de sensibiliseringscampagne van de federale overheid. “De veiligheid van de consumenten en van onze werknemers is voor onze sector een absolute prioriteit”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van Essenscia. “Onze ondernemingen stellen alles in het werk om een correct en veilig gebruik van chemische producten te garanderen. 93% van onze bedrijven is nu al klaar voor de omschakeling naar de nieuwe etiketten. Een subsector zoals de detergenten ontwikkelde zelfs extra pictogrammen voor een ‘veilig gebruik’ om op die manier de risico’s maximaal te beperken en incidenten te vermijden. Het gaat er vooral om de consument een duidelijke boodschap te geven: bekijk de gebruiksvoorschriften zodat u onze producten op een veilige en verantwoorde manier kan gebruiken.”

Enkele opvallende cijfers van het Antigifcentrum (2014)

  • 54.206 oproepen, waarvan 11.538 oproepen voor huishoudproducten (25,5%).

  • Ongeveer 1.000 meldingen ivm bijtende producten zoals ontstoppers, zoutzuur, sterke ontkalkers.

  • Meer dan 1.200 oproepen ivm blootstellingen aan bleekwater (javel) of 3 tot 4 per dag.

  • 281 oproepen ivm wasmiddelen in capsulevorm.